«Karmøy kommune må signere ICANs Cities Appeal»

LESERINNLEGG: I et møte i Formannskapet den 24. august 2020 fremmet Karmøy SV et forslag om at Karmøy kommune skal slutte seg til ICANs Cities Appeal. ICANs Cities Appeal er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til det internasjonale forbudet mot atomvåpen. Så langt har 34 norske byer signert oppropet, inkludert Bergen, Kristiansand og Oslo kommune. Ved å signere dette oppropet er disse byene med på å legge press på den norske regjeringen til å signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud. Så langt har 84 stater signert atomvåpenforbudet og 47 stater har ratifisert forbudet. For at dette forbudet skal tre i kraft som internasjonal lov må 50 stater ratifisere. Norge har verken signert eller ratifisert atomvåpenforbudet, til tross for at 4 av 5 nordmenn ønsker at Norge skal slutte seg til dette forbudet (undersøkelse gjort av Norsk Folkehjelp i 2019).

Forslaget som ble fremmet av SV i Karmøy i august fikk 6 stemmer for og 5 stemmer mot. Forslaget fikk ikke to tredjedels flertall og ble dermed ikke behandlet i kommunestyret. Det er skuffende at partiene i Karmøy ikke gjør det mulig å diskutere denne saken i kommunestyret.

Ved bruk av atomvåpen, vil konsekvensene være ubeskrivelig ødeleggende og langvarige for både mennesker og miljø. De humanitære konsekvensene vil være så katastrofale at ingen organisasjon i verden, ikke en gang Røde Kors vil kunne gi den nødvendige hjelpen. Til tross for t vi er en liten øykommune er atomvåpentrusselen også reell for oss. Målene vil ofte være større byer, men strålingen når langt utover der den detoneres. Hvis den kraftigste atombomben detoneres i Bergen vil vinduer knuse helt til Sveio. Hvis den største atombomben som er testet detoneres i Stavanger kan man forvente at hele befolkningen på Karmøy får tredjegradsforbrenninger. Som kystkommune står vi også i fare for uheldige detonasjoner av våpen lagret i havet. Hvis atomvåpen blir brukt i eller ved Norge, vil det påvirke oss!

Karmøys befolkning er kjent for sin utrettelige dugnadsånd. Når de folkevalgte på Stortinget eller i regjeringen ikke lytter til folket som har valgt dem må de lokale folkevalgte stå sammen for å legge press på dem for oss. Det er byene og lokalsamfunnene som er mål for slike angrep og derfor må politikerne på nasjonalt nivå lytte til oss utenfor Stortinget. Det var faktisk ikke hovedstaden i Japan som ble angrepet av atombombene i 1945 og det er ikke sikkert hovedsteder er målet neste gang. Det er på tide at våre lokale folkevalgte politikere blir med på den humanitære dugnaden for en atomvåpenfri verden. En atomvåpenfri verden er en tryggere verden for oss alle.

Signer ICANs Cities Appeal, ikke bare for Karmøy og Norges befolkning, men for hele verdens befolkning

Ariel Elizabeth Georgsen Espevoll, medlem i Landsråd Røde Kors Ungdom

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.