Illustrasjon, Statens Vegvesen

«Karmøy kommune ble lurt inn i Haugalandspakken»

Skrevet av Leserinnlegg
18.04.2019 06:16 - OPPDATERT 28.05.2019 23:47

MENINGER: I en reportasje i Haugesunds Avis fra 14. februar 2007, får vi et godt, og avslørende, innblikk i de politiske prosessene som ledet Karmøy inn i Haugalandspakken

Reportasjen følger vegvesenets presentasjon av muligheter som ligger i en bompengefinansiering av Haugalandspakken, og starter med følgende utrop fra tidligere varaordfører Helga Rullestad (Ap): «Dette er fantastisk!».

Utropet kommer som en respons på denne februarkveldens vegvesen-løfter om følgende Haugalandspakke-tiltak, som loves kommunestyret at skal komme i tillegg til en utvidelse av den eksisterende fylkesvei 47:

  • Ny vei fra Liasvingen til Haga med tunnel gjennom Sandve.
  • Ny vei utenfor Åkra sentrum til Veakrossen.
  • Ny vei med tunnel gjennom Brekke.
Reportasjen legger også vekt på at SV var fast bestemte på ikke å gå inn for bompengefinansiering, men sa seg villige til å snu på basis av ett kriterium: Økt satsning på kollektivtransporten i kommunen.

FrP sa nei, og sier fortsatt nei, til en bompengefinansiert Haugalandspakke. Det samme gjorde Høyre i starten, men de snudde etter hvert (SV har som kjent senere gått mot omkjøringsveien, sammen med Venstre og FrP).

Videre kommer det fram at vegvesenet lover 4-feltvei og midtdeler (!) mellom Skudeneshavn og T-forbindelseskrysset, med 80-sone. «Dette vil redusere kjøretiden fra 38 til 28 minutter», sier vegvesenet til kommunestyret.

Da hadde vegvesenet åpenbart ikke sett for seg problemene med å permanent redusere 426 avkjørsler og kryss til 132. De hadde neppe sett for seg problemene som en permanent stenging av 294 utkjørsler til fylkesvei.47 vil medføre. Heller ikke den omfattende ombyggingen og omleggingen av tilførselsveiene som et slikt prosjekt krever, kan ha vært særlig gjenstand for faglige refleksjoner.

Vegvesenet så nok heller ikke for seg den massive motstanden de har møtt i kontrollorganene i forbindelse med omkjøringsveien, og ikke minst i forbindelse med den planlagte veien fra Veakrossen til Helganes.

Det er fort gjort å konstatere at målene som vegvesenet satte i 2007, og som de lovet kommunen den gangen, ikke er oppnådd. Faktisk ikke på noen som helst måte.

Vi har heller ikke sett noe til den økte kollektivsatsningen.

Kommunen ble rett og slett lurt inn i den bompengefinansierte Haugalandspakken.

Dette er en meget pinlig sak for Karmøy kommune. Det er derfor det er gått så stor prestisje i omkjøringsveien.

Men: Hvordan kan flertallspartiene i kommunestyret fremdeles stole så blindt på vegvesenets utredninger når det gjelder kostnad, nytte og tidsperspektiv, når de ble så grundig villedet i 2007?

Dette får bli årets påskemysterium.

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt