Karmøy isfritt tidligere enn antatt

John Inge Svendsen og Jan Mangerud ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen er to av forfatterne bak forskningsartikkelen. Her fra Vinterkonferansen i Stavanger i januar. Foto: Ronny Setså

Karmøy og Utsira ble isfrie tidligere enn hva som før har vært antatt mot slutten av siste istid. Det er konklusjonen til geologer ved UiB som har gjort feltarbeid på Karmøy, Utsira og rundt Stavanger og Haugesund.

– Ferske dateringsresultater peker på at øyene Utsira og Karmøy utenfor kysten av Haugesund kan ha vært isfrie allerede for 20 000 år siden, fortalte John Inge Svendsen, professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen under Vinterkonferansen i Stavanger i januar.

 

2000 år tidligere Dette betyr at Karmøy og Utsira har vært isfrie 2000 år før hva som tidligere har vært antatt. Målingene viser at mens Utsira og Karmøy ble isfrie for om lag 20 000 år siden, skulle det gå fire tusen år før fastlandslokaliteter som Tananger og Våg ble isfrie.

De nye resultatene er basert på 10Be-datering av flyttblokker ved flere lokaliteter på Sørvestlandet og rundt Boknafjorden. 10Be-datering er også kjent som eksponeringsdatering fordi målingene viser hvor lenge en stein har ligget eksponert (isfritt) for kosmisk stråling.

John Inge Svendsen har sammen med sin kollega Jan Mangerud og amerikanske forskere nylig publisert resultatene i tidsskriftet Quaternary Science Reviews. Skuringsstripene mot nord

Under den forrige istid samlet isen fra innlandet i Sør-Norge seg i en isstrøm som beveget seg fra Oslofjorden, rundt Lindesnes og nordover langs kysten helt ut til sokkelkanten utenfor Stad. Erosjonen skapte den dype forsenkningen vi i dag kjenner som Norskerenna. 

– Basert på studier av skuringsstriper vet vi at isen beveget seg vestover fra innlandet på kysten av Vestlandet. Men på Utsira går skuringsstripene mot nord og markerer dermed den østlige delen av isstrømmen i Norskerenna. Denne isstrømmen fanget opp isen som kom fra land, forklarte Svendsen.

[annonse]