Prost i Karmøy, Ove Sjursen. Foto: Privat

«Kan tro virkelig flytte fjell?»

ANDAKTEN: Dagens bibeltekst: Matt 8,5-13 

5 Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. 6 «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» 7 Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» 8 Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 9 For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.» 10 Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. 11 Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» 13 Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.

Matt 8,5-13
 

Tro kan flytte fjell sies det, men stemmer det?

Noen ganger bruker vi kanskje dette uttrykket for å beskrive den sterke virkningen det har på oss å ha sterk tro på noe. Vi kan for eksempel ha så sterk tro på en medisin vi blir gitt mot en sykdom at vi blir friske, selv om det skulle vise seg at medisinen ikke inneholdt noe virkestoff i det hele tatt. Placebo-effekten heter det, og den er fascinerende. Den kan være en fantastisk kraft i vår selvhelbredelse. Det er ikke alltid det er de kjemiske virkestoffene som er det viktigste, noen ganger er det altså vår tro som har størst effekt, og da gjerne en sterk tro.

Hvor sterk må vår tro på Jesus være, for at den skal ha noen effekt? Jesus undret seg over offiserens tro, men vi får ikke vite hva det var med denne troen som var så bra, og som Jesus så tydelig anerkjente.

Er det om å gjøre å ha en sterk tro på Jesus? Det kan være litt slitsomt og vanskelig å måle vår tro på Jesus. Vi har kanskje en hang til å sammenligne oss med hverandre, hvem har en sterk tro, og hvem har en svak.

Bortsett fra med placebo-effekten, så er det vel vanligvis ikke slik at det er avgjørende hvor sterk vår overbevisning er. Det er hva vår tro fører til som blir avgjørende.

La oss ta et eksempel: Når jeg fortøyer båten min, er jeg opptatt av at fortøyningene skal være sterke nok til å holde båten på plass, også i storm. Jeg kjøper da tykke og gode trosser, og fortøyer båten godt med dem. Om jeg har sterk eller svak tro på om trossene tåler belastningen, betyr ikke så mye. Jeg må stole nok på dem til at jeg velger å bruke dem som fortøyning av båten, så er det trossenes faktiske styrke som er avgjørende for resultatet når stormen kommer.

[annonse]
Overført til vår tro på Jesus. Jeg tror på Jesus, noen ganger sterkt og tydelig, andre ganger litt mer tvilende og vaklende. Jeg velger å satse mitt liv på han, jeg ber og jeg hører hva han sier i sitt ord. Jeg prøver å følge hans anvisninger for livet og jeg søker trøst, tilgivelse og kraft fra han. Jeg ber om helse og jeg ber for familien min.

Det avgjørende i min tro, er ikke styrken i min overbevisning, men at jeg retter den mot Jesus. Det som avgjør resultatet er Jesu makt og styrke. Min tro er sterk fordi jeg tror på den sterke. Troen til offiseren var et forbilde for oss, fordi det var Jesus han trodde på.

Tro kan flytte fjell, dersom den er rettet mot den som har kraft til å flytte fjell. Når min tro rettes mot Han som har lagd fjellene, så har den en utrolig kraft.
 

Ove Sjursen
Prost i Karmøy