-Kan koste mer enn det smaker

Skrevet av Jarl Vidar Meling
23.03.2011 10:13 - OPPDATERT 23.03.2011 11:13

Som et ledd i å spare penger vedtok politikerne i Karmøy i fjor høst å legge ned fem skoler i kommunen. En av de som stemte mot nedleggelse av skolene var SVs Geir Allan Stava. -Jeg synes det er dumt at vi nå får en fremvekst av private skoler i kommunen. Prinsippet må være at alle skal gå i den offentlige skolen, sier Stava. Ved å legge ned de fem skolene vil Karmøy kommune spare litt i overkant av 19 millioner kroner. Tallet for Kvalavåg skole er 2,2 millioner kroner. Disse innsparingene forutsetter at alle elevene ved skolen overføres til en annen skole i offentlig regi. Hvis det ikke skjer vil innsparingene ikke bli reelle. Da vil Karmøy kommune miste i overkant av 66000 kroner per elev i rammetilskudd. Med dagens elevtall betyr det at drøye 1,7 millioner kroner vil bli omfordelt fra det offentlige til det private. Økonomisjef Morten Sørensen i Karmøy kommune opplyser at et større antall elever i den private skolen vil gjøre at kommunen ikke når sitt innsparingsmål. Dermed kan politikerne risikere å måtte kutte på andre poster. På gårsdagens kommunestyremøte stemte Geir Allan Stava for innbyggerinitiativet om å fortsette driften på Kvalavåg skole et år til. Nå har han bedt formannskapet se på saken på ny. -Dette kan fort koste mer enn det smaker. Vi må få en skikkelig vurdering på om innsparingene vi har lagt opp til er reelle, sier Stava. Les også: Nei til fortsatt drift i Kvalavåg

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk