Foto: Innsender

«Kan få alvorlige konsekvenser!»

Skrevet av Egil-André Søreng
25.03.2020 16:15 - OPPDATERT 25.03.2020 16:47

LESERINNLEGG: På grunn av Covid -19 viruset så er man i disse dager bekymret for hva som skjer med landet. Hvor lenge vil det vare? Hvordan vil landet vårt bli etterpå? Jeg har lyst til å fokusere litt på alle de ungdomsskole elevene og Videregående elevene som i disse dager lurer på hva som kommer til å skje med deres karakterer. Nå er det bestemt at skriftlige eksamener for 10 trinn og videregående elever ikke blir noe av. De er enda usikre på hva de skal gjøre med muntlige eksamener og eksamener for privatister. 

For det er liten tvil om at dette er en stressende situasjon for de elevene som tenker på dette og hvilke konsekvenser som faktisk kommer til å ramme dem. Jeg mener at skolene bør prøve å la elevene gjennomføre muntlige eksamener der det lar seg gjøre. 

Jeg mener at det å ha eksamener generelt er en ting vi bør bli kvitt. Eksamen er en ganske utdatert form for karaktersetting og vi vet at dagsformen til en elev kan ha veldig mye å si om eksamen går bra eller dårlig. Kanskje det også er underliggende ting som gjør at eleven ikke får fokusert på å studere til eksamen så mye som eleven ønsker. Problemet vårt per dags dato er at det ikke fins ett annet godt alternativ til eksamener. Da mener jeg at vi bør prøve å gjennomføre muntlige eksamener så godt det lar seg gjøre. Det går an å ha de muntlige eksamener over internett. Teknologien har kommet langt og det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan få til. 

Konsekvensene for de elevene som ikke får ha muntlig eksamen kan bli fatale. Det kan være at de er avhengige av en god eksamens karakter for å kunne komme inn på det studiet de ønsker. At den karakteren er den som gjør at de akkurat får det snittet de ønsker noe som igjen gjør at de får det studiet de ønsker videre. 

Så hva med de som går opp til privatist eksamen? For de så er det enda viktigere med å kunne få ha en eksamen i det faget de har valgt å gått opp til som privatist. Jeg har selv tatt to eksamener som privatist og uten å få hatt de to privatisteksamenene så hadde jeg vert nødt til utsette det studiet jeg ønsket. Det å få gjennomført en skriftlig eller muntlig privatisteksamen bør være oppnåelig. Nå har man flere tomme klasserom man kan benytte seg av, man kan dermed ha mindre studenter i hvert rom for å gjennomføre eksamenen.

Mitt ønske og formaning til landets skoler og fylkeskommuner er å la elevene få ha muntlig eksamen hvis de ønsker det! Ikke minst la de som går opp som privatist få ha side eksamener.  Hvis ikke så kan dette få ringvirkninger for elevenes liv i årene fremover.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.