Alf Magne Grindhaug.
Leserinnlegg:

Kan din bedrift bidra?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Denne uka starter skolene igjen og de fleste yrkesfagelevene fra Vg2 har fått lærlingekontrakt, gratulerer til dere!  

Som nevnt av fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, står Karmøy kommune i dag med 48 yrkesfagelever uten registrert lærlingetilbud etter endt skolegang - dette er en utfordring.  48 unge som har fullført den teoretiske delen av utdanningen og som nå er klare og motiverte til å bidra i arbeidslivet. 

For mange bedrifter kan det være vanskelig å løfte blikket og planlegge for fremtiden slik situasjonen har vært de siste månedene.  Derfor kan det være en nyttig øvelse å tenke seg tilbake til en normalsituasjon for så å se inn i krystallkula hva fremtiden vil bringe.  Samfunnet vårt trenger fagarbeiderne mer enn noen gang og vi får ikke dyrket frem gode fagarbeidere uten lærebedrifter. 

Ta gjerne en pause og reflekter litt. 

Har min bedrift behov for mer arbeidskraft på kort eller lang sikt? 

Hvilken nytte har min bedrift og de min bedrift samhandler med av at jeg bidrar til å utdanne flere fagarbeidere? 

Hva vil det bety for min bedrift å få inn «nytt blod» og nye tanker i organisasjonen?

Fagområdene som har flest på «vent» er helsearbeidere, kjemiprosessfaget, salgs- og sveisefaget. 

Det er også elever som er klar til å gå lærlingtid innen anleggsgartnerfaget, automatisering, bakerfaget, barn og ungdomsarbeiderfaget, bilfaget – lette kjøretøy, dyrefaget, energimontørfaget, ernæringskokkfaget, frisørfaget, industriell matproduksjon, kokkefaget, konditorfaget, kran- og løfteoperasjonsfaget, logistikkfaget, matrosfaget, portørfaget, profileringsdesignfaget, rørleggerfaget sikkerhetsfaget, sveisefaget, yrkessjåførfaget og tømrerfaget.   

Jeg vil oppfordre deg til å vurdere hvordan din bedrift kan bidra til at våre ungdommer får fullført sin utdanning og får sitt fagbrev. 

Om din bedrift ikke har hatt lærlinger eller lærekandidater tidligere, og du er usikker på hva som kreves av deg som arbeidsgiver, oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med fylkeskommunes opplæringsavdeling på [email protected] eller vår næringssjef Per Velde som står klar til å veilede.

Alf Magne Grindhaug
Varaordfører (KrF) 
Karmøy kommune