Kristian Støle, sokneprest i Kopervik. Foto: Privat
Andakten:

–⁠ Jesu budskap løfter oss mennesker opp og gir tro, håp og kjærlighet


Fortellingen om Jesu møte med den samaritanske kvinnen er en fortelling som berører sterkt. Den er med på kaste lys over hva som drev Jesus. Han vil reise opp, gi håp og skape tro. Han bryter med konvensjoner, både det å bevege seg inn i Samaria og gå i samtale med henne var brudd på regler som var gjeldende.  Jesus så forbi alle merkelapper som var satt på denne kvinnen. Han så mennesket og han gav henne en erfaring av Guds kjærlighet og nåde. Slik møter også Jesus mennesker i dag, med det som gir håp, oppreisning og mening.

I søndagens tekst møter vi hennes svar, hennes umiddelbare reaksjon:

«Disiplene kom, og de undret seg over at Jesus snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk: «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?» Da dro de ut av byen og kom til ham.

Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: «Han har fortalt meg alt det jeg har gjort.» Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»
Johannes evangeliet kap. 4,27-30.39-43

Vitnesbyrdet skapte tro, beveget mennesker. Hun delte fra hjertet det som Jesus betød for henne og i møte med Jesus fant mange troen. Gleden over å dele tro, frimodigheten til å dele tro er viktig. Vi trenger ikke skamme oss over evangeliet. Jesu budskap løfter oss mennesker opp og gir tro, håp og kjærlighet.

Søndagens oppfordring er: Våg å dele troen.

Kristian Støle

Sokneprest i Kopervik