Jenny Heggheim (93) får ikke lengre gå gjennom gangen for å komme seg til dagavdelingen. I stedet må hun gå rundt bygget, eller ta taxi. Her med hennes pårørende.

Jenny (93) nektes å bruke gangen til sykehjemmet

Skrevet av Kent Olsen
10.10.2018 05:19 - OPPDATERT 10.10.2018 07:19

OMSORG: I 14 år har Jenny gått gjennom gangen for å komme til dagavdelingen på bu- og behandlingshjemmet i samme bygg.

– Der treffer jeg kjenninger og slektninger. Jeg har funnet meg godt til rette både meg selv, Henny Høie og Klara Hansen, sier Jenny.

Nå har ikke Jenny vært på dagavdelingen på en måned etter at omsorgssjefen i Karmøy kommune bestemte at gangen de gikk gjennom skulle stenges for trafikk. Det ble ikke kommunisert ut før det en dag hang en lapp ved døra til gangen.

– Jeg savner det. Vi gledet oss til å komme ned der, sier Jenny.

Til vanlig gikk hun der en gang i uka, samt når det var andre begivenheter som vaffeldagen, samling siste lørdag i måneden, andakt og basar.

Hennes pårørende, Elin Heggheim Oppigard, Anne Helen Heggheim og Malene Oppigard, reagerer på at gangen nå er stengt for gjennomgang, og er redde for at Jenny og hennes venninner nå blir mer isolert.

– De tar jo ifra dem det sosiale. En blir jo sittende mye for seg selv, sier Elin.

– Får vi ikke gå der så blir det voldsomt trist, sier Jenny.

– Den stunden de har igjen... de er jo gamle, så det burde jo legges til rette for dem, sier Elin.

Ikke god til beins

Jenny og de to andre venninnene er alle over 90 år, og har begrenset helse. For å komme seg på dagavdelingen må de derfor enten gå rundt bygget eller ta taxi.

– Det kan jo henda at hun kunne fått hjelp til å gå på dagavdelingen, at hjemmetjenesten hadde hjulpet deg da, men når hun skal på andakt og basar og samling; det er jo hennes egne interesser. Det er jo ikke noe som de kan hjelpe med da. Det er jo ikke bare å ringe dem og si at en skal komme og hjelpe, sier Malene.

Nå håper både Jenny, venninnene og de pårørende at de tre eldre som er igjen i omsorgsboligene kan få en løsning den stunden de har igjen.

(Saken fortsetter under bildet)

Nylig ble det hengt opp et skilt i Myrdalvegen. Foto: Privat

Er for å ivareta personvernet

Omsorgssjefen i Karmøy kommune, Bodhild Eriksen, forteller at grunnen til at gangen er blitt stengt er for å ivareta personvernet til sykehjemsbeboerne.

– Når en går gjennom gangen så går en forbi pasientrom, stue og fellesareal til beboerne på sykehjemmet. Grunnen til at jeg har stengt den er for å ivareta personvernet til disse beboerne og ut fra funksjonsnivået til beboerne. Noen har jo en kognitiv svikt, så beboerne kan bli urolige med den trafikken gjennom gangen sier Eriksen.

Det er helhetsperspektivet Eriksen har sett på i situasjonen.

– Det er mange hensyn å ta. De er ofte sykere de som bor på sykehjem enn de som bor i omsorgsbolig, så derfor har vi valgt å ta hensyn til sykehjemmet, sier hun.

– Gangen har jo vært åpen i flere år. Hvorfor nå?

–  Det er ikke en problemstilling som er kommet plutselig. Det er noe som har blitt formidlet over lengre tid, og noe jeg burde gjort for lenge siden. Det har jeg beklageligvis ikke gjort. Nå har jeg tatt affære og hørt på de ansatte, og har derfor valgt å gå til det skrittet, svarer Eriksen.

Kommer ikke til å snu 

Eriksen har imidlertid full forståelse over at beboerne i omsorgsboligene synes dette er leit og at de er frustrerte, men forteller at hun ikke kommer til å gå tilbake på avgjørelsen.

Hun legger til at det ikke er hennes intensjon om at de som bor der skal isoleres.

– Jeg vil gjerne at de skal bruke tilbudet vi har. Jeg synes det er synd at hun ikke benytter tilbudet om å kjøre taxi. Jeg synes ikke taxi er noen dårlig løsning for å komme seg til dagtilbudet.

Tar selvkritikk

Hun tar derimot selvkritikk på hvordan dette har blitt håndtert med manglende informasjon før skiltet kom opp.

– Det kunne vi gjerne håndtert på en annen måte. Vi kunne gått i dialog på forkant, det ser jeg, og det tar jeg til etterretning, avslutter Eriksen.

Vil ta det opp politisk 

Kommunestyrerepresentant fra Høyre, Jan Birger Medhaug, er kjent med saken, og synes den høres «veldig bakvendt og forkjært ut».

– De har vært brukere der i 14 år og har brukt denne veien. Det er i samme bygget. Det er noe vi alle gjør når vi for eksempel er på et sykehus. Vi går gjennom korridorer for å komme til den plassen vi skal til. Det er ikke noe nytt med det, sier han.

– Det er all grunn for våre ledere når vi har så mange dyktige og serviceorienterte fagfolk å ta en ny vurdering for å finne en løsning for disse tre damene på over 90 år, fortsetter Medhaug, som påpeker at det er samme eier, kommunen, som eier bygget hvor de ulike tjenestene ytes.

– Da tror jeg det er veldig vanskelig å få forståelse for at en må ta taxi rundt huset for å komme på andre siden av bygget. Det er det ikke noen forståelse for, så jeg synes vi skal legge oss i selen for å finne en praktisk måte å imøtekomme dette på, sier Medhaug, som har planer om å ta dette opp i førstkommende hovedutvalg helse og omsorg hvis avgjørelsen ikke blir reversert.

Jan Birger Medhaug (H) reagerer på avgjørelsen om å stenge gangen. Arkivfoto: Kent Olsen

Les alt om:

Politikk Karmoynytt