Lars-Tore Anda, sokneprest i Avaldsnes menighet. Foto: Privat

– Jeg tenker Jesus møtte, og møter mennesker på den gode måten

ANDAKTEN:: Dagens bibeltekst: Joh. 1:29-34

Døperen Johannes ser Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»

Noen mennesker gjør inntrykk. Vi legger merke til dem, og ønsker noen ganger å bli bedre kjent med dem. Kanskje også sett av dem. Jo mer vi får en opplevelse av at andre vil oss vel, at de evner å møte oss med forståelse, ikke bare med forklaringer, jo mer begeistret blir vi.

Jeg tenker Jesus møtte, og møter mennesker på den gode måten.

Vi har nettopp lagt julehøytiden bak oss. Julen som forteller oss at Gud ble menneske. Nå er vi i tiden etter jul hvor tekstene i kirken forteller oss noe om hvem barnet i krybben er. Guds sønn.

I teksten for søndagen møter vi Jesus når han står i kø for å la seg døpe av Døperen Johannes. Han står der som et menneske blant mange andre, og samtidig som et menneske som ingen andre. Men hvordan kan vi si noe om at han bryr seg om våre liv, at han vet noe om oss, og de livene vi lever?

Den svenske presten Bo Bander beskriver noe om dette på følgende måte: «Han, Jesus, kjenner til hverdagslivets små trivialiteter, og tunge byrder. Han har delt livet med menneskene på jorden. Dette er et evangelium til oss fra de tause årene i Jesu liv. Han vet alt. Når vi ikke forstå oss selv, når vi skammer oss over oss selv, over våre hemmelige fantasier, våre rasende hevntanker, eller om vi skammer oss over egen redsel, vår egen angst eller depresjon, så husk en sak: Jesus vet og forstår hva det vil si å være menneske. Det er med en dyp erfaring av å være menneske han stiger ned til slektningen Johannes for å bli døpt i vannet i Jorden.»

Ved å stige ned i vannet i Jordan sa Jesus ja til Guds vilje og viser samtidig en dyp solidaritet med alle mennesker i en verden preget av synd. Ja, mer enn å vise solidaritet tar Jesus all menneskelig skyld på sine skuldre og bærer den ned i Jordans dyp. Fra det øyeblikk er vannet og Jesus forent på en slik måte at vi kan tro at vår egen dåp er en handling som har gjort oss rene innfor Gud. Med alt det vi kommer til kort med, og startet oppstandelsens liv i oss.

Vi får erfare, gjennom møte med andre mennesker, gjennom Bibel og bønn, dåp og nattverd at vi bli tatt vare på. Vi får møte Jesus, og han bryr seg om oss og tar vare på oss på samme måte som han møtte mennesker da han gikk rundt og gjorde godt. Han sa han er Gud: Veien, Sannheten og Livet.

[annonse]
 

Lars-Tore Anda,
Sokneprest i Avaldnsnes menighet.