Emmyes jasmin ris 2 kg, Jasmin ris 2 kg og Jasmin ris 5 kg trekkes tilbake fra markedet. Foto: Mattilsynet

Jasminris tilbakekalles: – Kan utgjøre en akutt helsefare

HELSE: Mattilsynet varsler på sin varslingstjeneste, matportalen.no, at Scanesia AS trekker tilbake Jasmin ris fra butikkhyllene. 

Årsaken er funn av av plantevernmidlene Hexaconazole og Tricyclazole som ligger over grenseverdien for produktet. 

– Funnet kan utgjøre en akutt helsefare, skrives det. 

Det er produktene Emmyes jasmin ris 2 kg, Jasmin ris 2 kg og Jasmin ris 5 kg som tilbakekalles. Produktene har batchnummer VR6032021 og best før dato 30.03.2023. 

I følge Mattilsynet skal 5040 kg av Jasminrisen ha blitt solgt i dagligvarebutikker over hele landet. 

– Scanesia As ber forbrukere som har kjøpt produktet kaste det, eller levere det tilbake til butikken der produktet er kjøpt, oppfordrer de. 


Foto: Mattilsynet