Tor Kristian Gaard, Harald Larssen Lønning og Ola Apeland fra Høyre.

«Ja - Vi skal kurere gruff, Harald Dale»

Skrevet av Ola S. Apeland - Tor Kristian Gaard - Harald Larssen Lønning
01.06.2019 07:06 - OPPDATERT 01.06.2019 13:06

Harald Dale skriver i KarmøyNytt 29. mai om. Kaffekoppkameratene. Dale ønsker mer informasjon om Høyres løsning. La oss utdype.

MENINGER: Hvorfor felles brannvesen? Det settes krav til to vaktlag på jobb når tettstedet Haugesund/Vormedal passerer 50 000 innbyggere. Områdene vokser sammen, og det vil være hensiktsmessig at det er ett brannvesen som betjener dette området. Per i dag er dette tettstedet ca 45 000 innbyggere. I det vi passerer 50 000 innbyggere må Haugesund og Karmøy være enige om hvordan håndteringen av brannberedskapen skal fungere med to vaktlag på jobb.

Karmøy har deltidsbrannvesen(personer som har en annen jobb, men som rykker ut ved behov), Haugesund har heltid (kasernert). Uavhengig av hvordan resultatet blir, vil det være behov for kommunene på Haugalandet å avklare hvem som har ansvaret.

 

Dagens situasjon

Haugesund gikk som kjent ut av brannsamarbeidet etter uenighet om lokasjon. Det ble valgt en plassering Haugesund konkluderte med at ikke var det faglige og økonomiske beste alternativet. 

Haugesund og Karmøy har ikke lenger dialog om brannsamarbeidet. Uenighetene formidles gjennom advokater. Det skal sies at varaordførerne i Haugesund, Tysvær og Karmøy gjorde et hederlig forsøk på å finne enighet i etterkant av isfrontene mellom arbeiderpartiordførerne, men uten hell. Resultatet av situasjonen vi nå står i er at Haugaland brann og redning vil bygge en ny brannstasjon på grensen til Haugesund, uten at Haugesund er med. Det kan ende med to hovedbrannstasjoner med 3 km avstand i ett bo og arbeidsmarked.

Verken brann eller brannkrav bryr seg om kommunegrenser. Det er strenge krav, og det  nærmeste brannvesenet rykker ut om partene ikke blir enige om noe annet. Det er grunnen til at vi eksempelvis stadig vekk kan se Haugesund sine brannbiler ved Storasund bu og behandlingshjem.

Høyres løsning

Vi er enige om å ta ett skritt tilbake. Vi skal legge faglige og økonomiske forhold til grunn og be om en rapport som gjør nettopp det. Lokasjonen som pekes ut som den faglige og økonomisk riktige vil bli valgt.

Det betyr at vi går tilbake til utgangspunktet, som også var mandatet ordførerne fikk fra kommunestyrene før lokasjon ble valgt.

Vi sitter nå i en situasjon der Arbeiderpartiordførerne ikke snakker med hverandre. Begge kommunene skal bygge hver sin hovedbrannstasjon, ha hvert sitt kasernerte brannvesen og stjele flest mulig kunder av hverandre. Dette er en situasjon Høyre ikke kan sitte å se på. Vi vil tilbake til forhandlingsbordet, legge premissene for lokasjon og be fagfolkene peke ut tomten som er best egnet. Om resultatet blir en hovedbrannstasjon i Tysvær, Karmøy eller Haugesund er likegyldig så lenge beredskapen for Haugalendingene er best mulig, til en best mulig pris.

Hva vil Arbeiderpartiet?