Rune Midtun.

«Ja til verdens beste omsorg!»

Skrevet av Rune Midtun
03.09.2019 08:59

Den siste tiden har det vært en rekke misvisende innlegg i media om privat omsorg. Venstresidens skremselspropaganda vil ingen ende ta.

MENINGER: Venstresiden mener fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenester vil føre til dårligere pensjonsvilkår, og et dårligere helsetilbud til mottakerne av hjemmehjelp. De er redde for «tvangsprivatisering», og mener at konkurranseutsetting av sykehjem skaper usikkerhet om hvem som skal jobbe på sykehjemmene, og mener vi ikke får bedre tjenester. På sin side prøver de å empirisk bevise at privat omsorg er «primitivt» og «sosialt utdatert». 

Et merkelig budskap til alle de varme hendene som jobber i privat omsorg, spør du meg. Dette gjelder også barnehager.

Fremskrittspartiet tror på et samspill mellom offentlige, private og ideelle aktører innenfor velferdstilbudet i kommunen. I dag åpner ikke kommunen opp for bedring av tjenestetilbudet, noe vi mener svekker den totale omsorgen som tilbys. Dette er særlig aktualisert etter at vi ser reduksjon av sykehjemsplasser. De ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjemmene er hva jeg vil kalle hverdagshelter – De står på i en hektisk hverdag, dag inn og dag ut for å gi best mulig omsorg for beboere og brukere. Men det betyr ikke at det beste tilbudet blir gitt med kommunen som arbeidsgiver.

FrP vil innføre fritt brukervalg i Karmøy. Dette er innført blant annet i Tromsø. Privat Omsorg Nord AS har hatt et sykefravær for sine hjemmehjelpere på 0,5 %. Brukerne er fornøyde, og pårørende er fornøyde. Allikevel velger Arbeiderpartiet å fjerne fritt brukervalg fra og med 1. september. Ikke fordi tilbudet er dårlig, men fordi Ap er imot at private aktører kan bedrive velferd, på tross av at både ansatte og brukere er fornøyde. 

Det blir påstått at private aktører tilbyr lavere lønn og pensjon. Dette er gjennomgående feil, selv om det kan være variasjoner. Det som forundrer meg er at venstresiden ved alle andre anledninger skryter av trepartssamarbeidet, men med en gang det er snakk om privat omsorg så er ikke arbeidslivets kjøreregler et gyldig argument lenger.

De private omsorgsbedriftene i NHO Service og Handel betaler tarifflønn som avtalt i inngåtte overenskomster med Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet. Lønningene i overenskomsten er minstelønninger, et gulv som ingen av bedriftene bundet av avtalen kan lønne under. Arbeidstakere i privat sektor, som har innskuddsbasert pensjonsordning, får mer i pensjonsutbetaling når de går av med pensjon ved 67 år enn de som jobber i offentlig sektor, ifølge NIP-utredningen. Det gjelder både for ansatte som startet karrieren i offentlig sektor, og som etter 12 år går over til privat, og de som har jobbet i privat sektor hele livet. Dessuten viser det seg at konkurransemekanismen øker fagdekningen.

For første gang er kvalitet og pengebruk innen sykehjem og hjemmebasert omsorg i Norge analysert. Tall fra de 190 største kommunene er grunnlaget for analysen Kvalitet19. Analysen viser at kommuner som har utstrakt samarbeid med private om sykehjemsdrift og hjemmebasert omsorg, har best kvalitet på tjenestene. Når debatten om kommunenes velferdstilbud sporer av ideologisk, mister vi blikket for hva som bør være viktigst: Hvordan skal befolkningen som trenger omsorgstjenester ha det her i Karmøy, og hvordan skal vi dekke behovet deres i tiårene som kommer?

Konkurranse er sundt, og bidrar til et større mangfold, godt tilbud, og god kvalitet.

Karmøy Fremskrittsparti vil bruke alle de muligheter vi har for å skape verdens beste omsorgstilbud i Karmøy.

 

Rune Midtun

Ordførerkandidat Karmøy Fremskrittsparti