Per M. Mannes. Foto: Privat

«Ja til trafikksikkerhet, utvikling, forbedring og miljø»

Skrevet av Øystein Merkesvik
22.02.2019 08:51 - OPPDATERT 22.02.2019 09:51

MENINGER: Det som en gang var én gruppe på Facebook der en bonde oppi Åkramarkje, ytret sine meninger og tanker om den planlagte veien som kalles både Omkjøringsvei og Den nye hovedveien på Karmøy.

Den gang var det nesten litt uskyldig og faktisk ganske informativt, enkelt og saklig - drevet av 1 engasjert sjel.

Nå er vi der at det er blitt et sirkus uten like med flere facebook grupper - både for, mot - til og med en nøytral gruppe.

Det er skrevet side opp og side ned med leserinnlegg i KarmøyNytt, Hnytt og H-avis, noe saklig og informativt og noe som nærmest ikke nevner saken, men heller tar opp personer som mener det motsatte - fra begge leire.

-“Jeg mener”, “Vi mener”, “Jeg har rett” eller “Du har feil”

Vi som mener mye på facebook grenser alle til å være “nett troll” om vi vil innrømme det eller ikke.

Sårt etterlengtet info som det ikke var kommet nok detaljer om tidligere, ble besvart på de fleste punkt ved SVV sitt info møte på Rådhuset den 11.02.

I tiden etter dette møtet endrer debatten seg, utelukkende fra motstander siden vil jeg påstå, fra konstant nei - til en potpurri av undergravelser og påstander om misvisende info fra SVV’s representanter og deres samarbeidspartnere som har jobbet i 10år med denne ca 6km lange veistubben.

Jeg tenker de har fakta nok til å kunne svare rimelig korrekt med all infoen de sitter på etterhvert, såpass tro har jeg på fagfolk – og fagfolk bør man kunne stole på.

Ja, den som ikke har satt seg inni denne saken lurer nok fælt på hva i all verden vi styrer med på holmen vår - Karmøy - som vi er så stolte av, når vi oppsummerer kampen for og mot en 6 km. lang vei. 6 kilometer! Hva driver vi egentlig med?!

Jeg for min del er svært positiv til en ny vei på Karmøy, 6 km er en god start tenker jeg.

Når motstandere bruker argumenter som “køene er mellom Avaldsnes og Kopervik – bygg heller vei der”, da lurer jeg på om de i hele tatt har fått med seg begrunnelsen til at søre-del av prosjekt “ny vei på Karmøy” er prioritert først?

Her kommer det jeg mener er grunn nok til at ny vei bør bygges ASAP;

Årsaken til at ny vei fra Liknes til Vea er prioritert fremfor vei fra Vea til Flyplass krysset er såre enkel, og virker for min del logisk.

På strekningen mellom Vea og Liknes er det uten tvil høyest ulykkesstatistikk - det er grundig bevist. Stor gjennomgangstrafikk, svært mange avkjørsler, fotgjengeroverganger og tvilsom sykkel og gangsti langs deler av strekket er hovedårsaken til dødsulykker, alvorlige og mindre alvorlige uhell og skader.

Ja, det er mindre kø på strekket mellom Vea og Liknes, sammenlignet med strekket Vea - Avaldsnes, der er det kø så det holder i perioder av dagen, spesielt i rushtid morgen/ettermiddag.

Det kan jeg skrive under på etter å ha kjørt tur/retur Sevland/Hgsd i mange år.

Hvorfor ikke begynne med ny vei der det er kø?

Kø skader ikke folk – vertfall ikke fysisk.

Det er svært sjeldent at en fotgjenger blir påkjørt i en kø eller at en alvorlig ulykke skjer i en kø, køer har en tendens til å gå sakte.

Irriterende JA! – men det er ikke trafikkfarlig med kø.

Søre del av den nye hovedveien på Karmøy er prioritert pga sikkerhet kommer først – rett og rimelig.

Jeg tok til meg noe en person nevnte;

“Dere som er Ja-folk kan måtte si Nei i enkelte saker også - ikke glem det” - tenk litt på det, sa han videre.

Vel, jeg har tenkt på det, og for å si det som det er så har han helt rett i det.

Vi kan ikke si ja til alt, men for all del bruk fornuft før du sier nei til noe som gagner folk flest, som øker sikkerheten for barna dine, som kan og vil spare liv og helse!

En siste ting som bekymrer- og til dels sjokkerer meg er at flere etablerte lokalpolitikere - som vel å merke blir styrte fra Oslo, velger å jobbe MOT trafikksikkerhet, utvikling og forbedringer i vår egen kommune?!  Hvor er logikken i det?

Jeg kan med hånda på hjertet si JA til trafikksikkerhet, utvikling, forbedring og miljø i kommunen vår.

Les alt om:

Meninger Karmoynytt