Kristian Mateo Norheim. Foto: Camilla Johansen
Leserinnlegg:

Ja til profittfri velferd!


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Norge er et land bygd på fellesskap. Et fellesskap som har gitt nordmenn rett på barnehageplass, gratis skolegang, en verdig alderdom og at vi kan få hjelp hos lege når man må trenge det. Vi har et land med mange gode velferdstjenester, bygd opp av fellesskapsløsninger med offentlige og ideelle aktører. Denne modellen er i dag truet av høyresiden.

Kommersielle selskaper truer den norske velferdsmodellen. Innbyggernes skattepenger brukes til å berike eierne av kommersielle selskaper. Skattepenger som skulle brukes til velferd for alle. Dessverre har flere partier i Norge gitt velferdsprofitørene et sugerør inn i kommunekasser landet rundt. Velferdstjenestene blir omgjort til butikker. 

Velferdstjenester er ikke som andre tjenester. Det er snakk om valg og prioriteringer som påvirker menneskers hverdag. Spesielt i barnevern og helse- og omsorgstjenester finner man mennesker i sårbare situasjoner. Å ta vare på mennesker i sårbare situasjoner koster penger. Jeg er bekymret for at om motivet for velferdstjenestene er profitt, så vil det oppstå konflikter om hvordan man ivaretar disse menneskene på best mulig måte. 

Vi risikerer at mennesker blir behandlet som vanlige varer, samtidig som eierne tar ut store mengder profitt. Penger som kunne blitt brukt til å hjelpe menneskene som har behov for velferdstjenestene. Rødt mener at mennesker ikke er en vare. Derfor går Rødt inn for få slutt på at kommersielle aktører skal ha sugerør i kommunekassen vår. 

Rødt vil ha en ny kurs for Karmøy. Vi ønsker en kommune som er basert på fellesskap, velferd og kvalitet. En av våre viktigste saker er derfor å sikre profittfri velferd.

Profittfri velferd handler om å ta kontroll over velferdstjenestene. Høyresiden bruker ofte argumenter om at konkurranse skaper bedre kvalitet. Sannheten er at når kommersielle aktører skal levere kvalitet til samme pris som det offentlige, og samtidig ta ut profitt, så må de kutte et sted. Da må det enten kuttes hos brukerne av tjenestene, eller hos de ansatte som leverer dem. 

Rødt vil fortsette vårt arbeid for å styrke velferdstjenestene og samtidig sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Et sterkt Rødt i kommunestyret vil være en garantist for profittfri velferd.