Marianne Sol Levinsen.

«Ja til økt vern av havet!»

Marianne Sol Levinsen, uavhengig kommunestyrerepresentant, svarer ordfører Jarle Nilsen.


LESERINNLEGG: Vindkraftutbygging til lands i Norge har vist ødeleggelser av fjellområder, splittede lokalsamfunn, tap av reindriftsland og leveområder for dyr og planter.

Lokalbefolkning og mange kommuner er nå negative til vindkraft på grunnlag av hvordan vindkraft saker er blitt håndtert.

All denne ødeleggelsen har ikke skapt mer enn 10 TWh energi i 2020, som bare er noen få prosent av den samlende kraftproduksjonen i Norge, som er på 153 TWh per år.

Bekymringen over den ikke uventede motstand mot vindkraft til lands, har nå ført en debatt om å flytte problemet til havs.

Et allerede presset hav får dermed en ny utfordring.

I leserinnlegg i Karmøynytt ser jeg ordfører Jarle Nilsen bomme stygt.

I hans leserbrev til avisen skriver han:

«Det er behov for å tilpasse fremtidens energiregime for å møte klimautfordringene og sikre at Norge blir en bærekraftig velferdsnasjon også i fremtiden.»

Jeg har enda til gode for å se et totalt klimaregnskap på dette. Vi har erfaring fra landvind, og de forurensinger det medfører samt utfordringer på økosystemet vil aldri gi noe bærekraftig utbytte.

Videre skriver  Nilsen :

«Dagens regjering bruker alt for lang tid, virker usikker og har ingen klar plan for å etablere Norge som en ledende havvindnasjon.»

Dagens regjering har holdt tilbake havvind pga de økonomiske forutsetninger dette medbringer og er også skeptisk til dagens motstand mot vindkraft. Den største utfordringen til havvind er likevel at det ikke er teknisk mulig å bygge vinger over 80 meter som ikke går i oppløsing. Den neststørste utfordringen er at turbinvinger på over 100 meter nærmer seg 100 tonn. Det betyr nesten 300 tonn ikke resirkulerbar og giftig epoksyplast per havturbin. 

Til slutt skriver Nilsen:

«For å skape nye norske industrieventyr, så må vi tenke langsiktig og helhetlig. Staten må stake ut en tydelig kurs og gi rammer og føringer for enkeltprosjekter. Det må etableres økonomiske støtteordninger – i en tidlig fase – som legger til rette for utvikling og oppskalering av anleggene».

Dette er ikke noe eventyr. Dette er ikke grønt. Dette er ikke sirkulært. Dette er ikke fremskritt eller utvikling. Dette er et mareritt og et spøkelse fra en fortid da industri trumfet natur, folkehelse og klima. Vi trenger ekte grønn omstilling og ikke mer "plastic fantastiske"!

Erfaringen fra vindkraftutbygging på land og tildelte konsesjoner i kystnære områder er at det må gjennomføres langt grundigere – og uavhengige - konsekvensutredninger. Hensynet til liv og artsmangfold, i og på havet, må tillegges avgjørende vekt. Før det eventuelt kan gis konsesjon, må det utføres grundige undersøkelser av virkninger på fugleliv, fugletrekk, marine pattedyr, fisk, fiskerier og hele det marine økosystemet. Dette må omfatte støy, infralyd, avskalling og plastpartikler, miljøgifter, strømforhold med mer. Det minnes også om at Norge ved statsminister Erna Solberg har tatt internasjonalt lederskap for vern av verdens hav. 

Utbygging av havvind skal ikke hindre at historiske fiskeriinteresser kan videreføres, og viktige gyte- og oppvekstområder for fisk må vernes.

Svært mange forskere og seriøse naturvernorganisasjoner har lenge sagt at vi har et stort kraftoverskudd i Norge, og at vi kan fortsette med dette dersom vi benytter energien på en fornuftig måte.

Argumentet for å elektrisifere oljeproduksjon er ikke er godt klimatiltak, gassen vil gi de samme utslippene om den selges til utlandet.

Denne absurde tenkningen om at vi stadig må produsere mer kraft gir større utfordringer ovenfor naturen, som vi er totalt avhengig av. 

Å ikke ha nok kunnskap om hvilke avtrykk vi påfører havsamfunnet gjør at vi ikke kan være positive til havvind, men skeptiske og tenke føre var prinsippet.

Lørdag var det Landsmøte i Motvind Norge som er en folkebevegelse som har mer medlemmer enn de fleste partier i Norge.

De har vedtatt en enda sterkere holdning mot havvind av medlemmer som er oppdaterte om dagens villedende energipolitikk og som ser med kritiske øyne på de partier som i dag går inn for vindkraft.

Hadde Nilsen tenkt seg om, hadde han kanskje komt på at det er velgerne som bestemmer løpet til syvende og sist.

Nei til all vindkraft!

 

Marianne sol Levinsen

Styremedlem Motvind sørvest /kommunestyrerepresentant Karmøy kommune 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.