Leif Arild Fjellheim.

«Ja til frivilligheten!»

Skrevet av Leif Arild Fjellheim
21.08.2019 09:14

Karmøy kommune er en flott kommune å bo i som har en stor frivillighetskultur og den ønsker vi å utvikle videre.

MENINGER: Jeg har vært politisk interessert i hele mitt liv og har og deltatt i frivillighetsarbeid i flere sammenhenger. For noen år siden fikk jeg en ryggmargsskade som førte til at jeg benytter rullestol i det daglige, og da så jeg enda bedre hvor viktig frivillige organisasjoner og frivillighetsarbeid er, for alle, både unge og eldre, men og kanskje da spesielt for mennesker med størst behov.

Frivillige organisasjoner gjør en formidabel innsats og ofte er de limet i kommuner med sitt arbeid som fører mennesker sammen i felles interesser og gleder. Her snakker vi alt fra det sosiale, det å bryte isolasjon for enkelte, til det å sette seg mål og gjennomføre de gjennom forskjellige aktiviteter. 

Det var og i så måte gledelig at i fjor fikk Karmøy kommune frivillighetsprisen 2018. Dette er en pris som deles ut av KS og Frivillighet Norge, og i juryuttalelsen sto det blant annet ”Karmøy kommune har over tid jobbet systematisk og målrettet med å utvikle sin frivillighetspolitikk, og kommunen har utviklet sin frivillighetspolitikk i dialog med bredden av frivilligheten (…) Karmøy kommunes arbeid med frivillighetspolitikk har og stor overføringsverdi til andre kommuner og fylkeskommuner”. Så her var det mye skryt til de nærmere 500 ulike lag/foreninger/klubber som er registrert i kommunen.

En god frivillighetspolitikk er viktig og Karmøy Arbeiderparti ønsker å ta dette gode arbeidet videre for all frivillighet, kunst, kultur og idrett som gjør samfunnet mangfoldig og rikt, og som er viktig for folks livskvalitet og utvikling. På Karmøy Ap sin hjemmeside kan en lese mer om hva vi ønsker for frivilligheten, kultur og idrett.

Jeg håper med dette at folk gjør seg noen tanker nå til kommunevalget og tenker på hvor mye frivillig arbeid som nedlegges i kommunen, hvor viktig dette er, og at en har en god fremtidsrettet politikk for frivilligheten. - Jeg selv er involvert i frivillighetsarbeid innen jakt, fiske og friluftsliv og jeg bruker mang timer på den flotte leirduebanen til Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening på Burmavegen, som frivilligheten i foreningen har gjort en formidabel jobb med å bygge, i samarbeid med kommunen og Karmøy kommunes støtteordninger for nye anlegg. Og nå til høsten er jeg klar for hjortejakt her på Haugalandet, og i den sammenheng blir vi 9 rullestolbrukere som skal ut på tur og jakte hjort samtidig, og det gleder vi oss til.

 

Godt valg!

 

Leif Arild Fjellheim

Listekandidat Karmøy Arbeiderparti