Åkra skole
Leserinnlegg:

«Ja til en ny fremtidsrettet skole for hele Åkra»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Vi støtter Rådmannens forslag om sammenslåing av Grindhaug, Ådland og Åkra skole til en ny større skole på den flotte tomten som har stått byggeklar i mange år.

En større skole betyr ikke en stor-skole. Det er planlagt en skole for opptil 600 elever. Nyere forskning viser at skolestørrelser har sammenheng med elevenes trivsel og læring (Nordahl rapport 2022) og at ideell skolestørrelse ligger på mellom 500 til 700 elever på barneskolenivå.

En ny skole på Åkra vil i så måte støtte opp om denne forskningen.

Vi i FAU ved Åkra skole oppfordrer på det sterkeste at vi nå ser fremover og tar innover oss at samarbeid er viktig for å få til en utvikling. Vi ønsker det beste for alle elever på Åkra og har stor tro på at det kan skje ved en sammenslåing.

Etter å ha vært på befaring på nye Stangeland skole vil vi trekke fram blant annet disse punktene som grunnlag for å være positiv til ny skole på Åkra:

  • Topp moderne fysisk læringsmiljø og fasiliteter for elevene og de ansatte ved skolen
  • Bedre psykososialt miljø fordi det er flere å «spille på»
  • Ny skole vil være hensiktsmessig utformet med egne soner både inne og ute for de ulike klassetrinnene og vil ikke oppleves som stor for elevene
  • Klassestørrelsene vil følge norm og utformingen av skolen vil gi større spillerom for å dele elevene inn i mindre grupper
  • Samle lærerkompetansen på ett sted, bedre ressursbruk
  • Bedre overgang fra barnehage til skole. Elever kan komme i klasse med de som de gikk i barnehagen med.
  • En ny skole vil være en attraktiv arbeidsplass. Det er lettere å rekruttere kompetanse til en ny flott skole. 
Vi oppfordrer alle med interesse for denne saken om svare på høringsbrevet fra kommunen. Frist er fredag 3/6.

FAU Åkra skole