Min Side, og tegning av nye abonnement er for øyeblikket stengt grunnet teknisk vedlikehold. Ved spørsmål kontakt kundesupport.

Leder for by-og samfunnsutvikling i Karmøy kommune, Vigleik Winje.

Inviterer til noe helt nytt på Karmøy: — En kjempemulighet

Karmøy kommune arrangerer for første gang et digitalt folkemøte.


SAMFUNN: I forbindelse med at Karmøy kommune skal utarbeide en ny samfunnsdel som vil legge premissene for utviklingen av kommunen frem mot 2030, inviteres innbyggerne til en digital workshop førstkommende lørdag. 

— Vi har hatt noen ulike tilnærminger før, som innspillstre og gjestebud. For å erstatte det store folkemøtet som vi normalt sett ville invitert til, blir det nå en digital seanse, forteller leder for by-og samfunnsutvikling i Karmøy kommune, Viglek Winje.

Invitasjonen har gått ut til hele Karmøys befolkning, og til nå har rundt 50 stykker meldt seg på workshopen. 

— Det er allerede god påmelding og spredning i bakgrunn og alder, men det er definitivt rom og behov for at flere blir med. Alle som bryr seg om utviklingen av sitt eget samfunn inviteres til å delta. Det er ingen forhåndskrav om at man må kunne noe om kommunal planlegging, eller at du har en spesiell næringsinteresse, sier Winje. 

Ønsker innspill 

Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsverktøy og vil legge føringer for alle andre planer og budsjetter.

— Hvis du noen gang har lurt på om du skal engasjere deg, så er det nå du skal gjøre det. Det er faktisk ingen plan som har større påvirkning på kommunens utvikling enn samfunnsdelen. En ting er å bli hørt i enkeltsaker som man engasjerer seg i, men hvis du skal være med å påvirke de langsiktige linjene som kommer til å ha påvirkning på mange enkeltsaker, er dette en kjempemulighet, sier Winje. 

Politikerne har bestemt at FNs bærekraftsmål skal være førende for utviklingen av Karmøysamfunnet. FNs bærekraftsmål er et globalt rammeverk som inneholder 17 hovedmål og 169 delmål. 

— En skal prøve å jobbe seg frem til de strategisk viktigste målsettingene som man vil prioritere. For at vi ikke skal gjøre dette i et vakuum, er det slik at innbyggerne inviteres inn til å fortelle oss i administrasjonen og politikerne hva de opplever som det aller viktigste å ta fatt på. Vi tror at denne samfunnsdelen blir bedre, hvis den er forankret i folks opplevde behov og prioriteringer, sier Winje. 

Helt nytt

Koronasituasjonen har presset frem det digitale folkemøtet. Det er nødvendigvis ikke negativt, mener Winje. 

— Vi ser at ved å bruke en digital løsning, har vi ingen begrensing på hvor mange som kan engasjere seg. Vi har plass til alle, og det er en kjempefordel. Det blir spennende å se hvordan det fungerer, men vi tror at vi har utviklet et opplegg som likevel er engasjerende og involverende. Det er helt nytt for Karmøy å ha kommunal medvirkning på denne måten her, sier Winje.

Han forteller at det skal være enkelt å delta på worshopen, også for dem som ikke er så teknisk anlagt.

— Dette kan folk være med på selv om de har tatt turen til Vågslid. Man trenger kun en PC, Mac eller iPad. Man på melde seg på først, og man får deretter en lenke til et Zoom-møte. Man deles deretter i grupper som man jobber sammen med, før man hentes inn og deler og jobber videre i plenum, forklarer Winje og legger til at han håper at mange karmøybuer ser sitt snitt til å være med på å påvirke kommunens fremtid lørdag.