Anine Kongshavn viser frem opplevelseskortet.

Innfører opplevelseskort for barn og unge

Skrevet av Ann Kristin Andreassen
18.08.2017 12:41 - OPPDATERT 18.08.2017 14:41

KOPERVIK: I desember 2016 vedtok politikerne i hovedutvalg oppvekst og kultur å innføre flere støtteordninger. Nå trer ordningene i kraft. 

– Poenget er å gi barn og unge som kommer fra lavinntektsfamilier muligheten til å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter i Karmøy. Økonomien skal ikke sette begrensninger, forteller kulturkonsulent i Karmøy kommune, Anine Kongshavn.

– Hvordan har responsen vært så langt?

– Vi har fått mange telefoner. Vi har også fått inn flere søknader, spesielt på opplevelseskortet. Så det har vært stor pågang. Dette har befolkningen lagt merke til.


Gratis inngang

Opplevelseskortet vil gi barn og unge gratis inngang ved Karmøy kino, offentlig bading i Karmøyhallen og arrangementer i regi av Karmøy kommune.
– I tillegg kan det søkes om dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon og dekning av egenandel for undervisning ved Karmøy kulturskole.

– Hvor viktig er det med et slikt tilbud?

– Jeg tror det er veldig viktig at alle har mulighet til å delta på ulike kulturopplevelser i Karmøy. Så vidt jeg vet er dette ganske nytt i Karmøy. I budsjettet for 2017 er det satt av 300 000 kroner til støtteordningene. Tidlig i 2018 skal tilbudet evalueres.

Hør mer i videovinduet over.