Bru Åkravegen sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Ingen vet hvor Senterpartiet hopper»

Skrevet av Leserinnlegg
25.04.2019 06:07 - OPPDATERT 28.05.2019 23:51

MENINGER: Gruppeleder Grønningen og lokallagsleder Lindtner i Karmøy Senterparti svarte nylig på mitt åpne brev til Karmøy Sp, men verken som parti eller som partimedlemmer ønsker de tydeligvis å ta stilling til omkjøringsveien, ei heller å diskutere selve saken. Og jeg som trodde at det var dette politikk handlet om – å diskutere og vurdere saker og problemstillinger, for deretter å ta stilling til dem. Så feil kan man tydeligvis ta. For Senterpartiet handler tydeligvis politikk mer om stemning og hva den enkelte representant måtte mene i hver enkelt sak. Lederne avslutter i hvert fall innlegget sitt slik: «Vi har ikke noen tradisjon for å binde stemmene til våre folkevalgte representanter. De skal likevel representere ‘stemningen’ på gruppemøtene, og selvfølgelig skal Senterpartiets grunnverdier ligge i bunn.»

Så i stedet for å gå tydelig ut i media og si sin mening om saken (slik mange partier har gjort), så gjør de to lederne alt de kan for å tåkelegge partiets synspunkt – slik at man ikke blir et snev klokere av å lese innlegget deres. Er det slik politiske prosesser foregår i Karmøy Senterparti? Hver representant får stort sett lov til å stemme hva han eller hun vil, så lenge det representerer den såkalte stemningen på gruppemøtene, og så lenge de ikke strider mot partiets grunnverdier? Gid partipisken var like fraværende i ja-partiene Høyre, Arbeiderpartiet og KrF også ...

Apropos Senterpartiets grunnverdier; man skulle jo tro at en omkjøringsvei med lavt trafikkgrunnlag gjennom 103 dekar dyrka mark, 66 dekar innmarksbeite og 108 dekar utmarksbeite skulle stride mot partiets grunnverdier. I tillegg kommer alle gårdbrukerne og småbrukerne som får gårdene sine delt i to av veien, med all praktisk, estetisk og støymessig ulempe som det vil medføre. Eller hva tenker dere, Grønningen og Lindtner; synes dere at disse inngrepene er verdt prisen på 700 millioner kr? Ikke minst tatt i betraktning at gjennomgangstrafikken utgjør ca. 900 kjøretøy pr. døgn (1800 kjøretøy tur/retur) som vil spare ca. 4 minutter hver vei.

Suma sumarum; Senterpartiet fremviser her en merkelig og uforutsigbar måte å drive politikk på, og ikke minst; velgerne vet ikke hva de får ved å gi sin stemme til Senterpartiet. Det vil si; det siste stemmer jo ikke helt, siden omkjøringsveien etter alt å dømme blir behandlet i inneværende kommunestyreperiode. Så da får de potensielle Sp-velgerne selv vurdere om de synes at Karmøy Senterparti oppfyller partiets grunnverdier eller ikke.

Les mer om:

Meninger Karmoynytt