Riksmekler Mats Ruland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ingen kommunestreik

Det blir ikke streik i kommunesektoren – foreløpig. Det er klart etter mekling mer enn 12 timer på overtid.

LØNNSOPPGJØRET: 119 fagorganiserte i Karmøy var klare til å streike, men nå blir det ingen streik.  

Det er hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne som har forhandlet med arbeidsgiversiden, KS om årets lønnsoppgjør.

Over 15.000 stod etter at meklingsfristene gikk ut ved midnatt i fare for å bli tatt ut i streik om partene ikke ble enige.

Det er de nå og en storstreik i kommunal sektor er dermed avverget.

Oppgjøret landet på en ramme på 3,84 prosent. Dette er summen av tillegg, overheng og anslått lønnsglidning.

Lærere og lektorer sier nei

Langt fra alle er fornøyde, tross enighet mellom forhandlerne. Ifølge NRK er UNIO delt og Utdanningsforbundet sier nei. Norsk Lektorlag skriver i en pressemelding at Akademikerene har sagt ja til meklers forslag, men at de har sagt nei.

Det kan dermed gå mot streik for lærerne.