Killingtjørnkrysset sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

Ingen avklaring etter meklingsmøte

Skrevet av Kent Olsen
26.06.2019 13:55 - OPPDATERT 26.06.2019 20:19

POLITIKK: I dag møttes representanter fra Karmøy kommune, Statens Vegvesen, Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune til mekling om Fv47 Veakrossen - Åkra Sør.

Bakgrunnen for meklingsmøtet er en innsigelse fra Fylkesmannen om et område en mener mangler kompenserende tiltak i form av miljøtunnel.

I en SMS til Karmøynytt skriver ordfører Jarle Nilsen:

«Fylkesmannen har behov for å gjøre noen formelle avklaringer før meklingen kan endelig avsluttes og protokoll kan skrives og offentliggjøres. Inntil protokoll foreligger ønsker ingen av partene å uttale seg ytterligere i sakens anledning.»