Imponert over engasjementet

Skrevet av Jarl Vidar Meling
18.03.2011 13:44 - OPPDATERT 18.03.2011 14:44

Høyrelederen var i Haugesund i dag i forbindelse med Haugalandskonferansen. Der ble det holdt en lokal spørretime hvor deltakerne kunne stille Solberg spørsmål.Høyrelederen fikk høre om Adrian G. Rossebø sin motstand mot datalagringdirektivet gjennom TV Haugaland.- Det er fint med engasjement og det er en viktig sak, sier Solberg.Hun innrømmer at saken har vært vanskelig for Høyre. Likevel mener hun at innføringen er viktig for å bekjempe kriminalitet.-Vi må avveie betydningen av personvernet opp mot kriminalitetsbekjempelse, sier Solberg.Regjeringespartiene og Høyre sitter nå i forhandlinger om utformingen av direktivet. Solberg påpeker at EUs datalagringsdirektiv ikke vil bli innført hvis ikke personvernet blir godt nok ivaretatt. Les også: 13-åring til kamp mot datalagringsarkivet.  

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk