Geir Allan Stava.
Leserinnlegg:

«Ikke stjel fra elevene våre»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Årsmøtet i Skolenes landsforbund Karmøy ber kommunens politikere om å ikke stjele ressurser fra elevene. Kontaktlærere med 21 elever eller mer får 45 minutter ekstra til jobben fra neste skoleår. Dette må det bevilges ekstra til. Hvis ikke vil skolene måtte dekke dette ved å ta ressurser fra elevene.

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, og lærerorganisasjonene ble i januar enige om en ny arbeidstidsavtale for lærere. I KS sitt tilbud lå det en dobling av kontaktlærerressursen som til nå har vært på 45 minutter per uke. For klasser med 21 eller flere elever er ressursen fra neste skoleår 90 minutter. Det dette betyr er at de som er kontaktlærere for 21 eller flere elever skal undervise 45 minutter mindre neste skoleår. Denne tiden skal brukes til å gjøre kontaktlæreroppgaver. KS beregnet at dette ville koste 285 millioner på årsbasis.

I Karmøy utgjør denne reduksjonen i undervisning for kontaktlærere ca. 10 stillinger. Hvis kommunen ikke øker med 10 stillinger, vil skolene måtte bruke tilsvarende mindre ressurser på elevene. Elevene blir altså skadelidende.

KS skriver i en pressemelding datert 17.01.22: De som er kontaktlærere for minst 21 elever i grunnskolen får fra neste skoleår én time mer per uke, og tilsvarende mindre undervisning. I videregående skole økes den såkalte tidsressurspotten, som kan brukes til kontaktlærere dersom det er behov for det. 

Dette har vært en del av KS’ tilbud under forhandlingene og vil få økonomiske konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner.

Årsmøtet i Skolenes landsforbund Karmøy ber våre kommunepolitikere å merke seg siste setning. Dette vil få økonomiske konsekvenser for kommunen.

I et annet skriv fra KS, datert samme dag, står det: KS vil i løpet av vinteren utarbeide et B-rundskriv om ny SFS 2213, men ber kommunene og fylkeskommunene allerede nå vurdere hvilke økonomiske utslag endringene om økte tidsressurser vil gi fra skoleåret 2022/2023.

Det er tydelig at KS forutsetter at kommunen må ta høyde for de nye bestemmelsene ved å øke bemanningen tilsvarende. Alt annet er et rent tjuveri fra elevene i Karmøy kommune.

Fra høsten vil en slik styrking av bemanningen koste 3,7 millioner. Dette må kommunestyret få på plass ved revidering av budsjettet. Årsmøtet i Skolenes landsforbund Karmøy både håper og tror at våre kommunepolitikere er sitt ansvar bevisst og ikke faller for fristelsen til å stjele fra elevene våre.

Geir Allan Stava, hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund Karmøy.