«Ikke selg båten»

Skrevet av Øystein Merkesvik
08.03.2018 09:20 - OPPDATERT 08.03.2018 10:20

HARALDSPLASS: Nei, ikke gjør det. Ikke selg båten! Det ville være historieløst. ”Alma av Karmøy” ligger vinterinnpakket i Stangelandsvågen. Den 52 fot store handangerjekta er ikke bare en båt; den er også en læringsarena. Den brukes slik at ungdom på ungdomsskolenivå får bli kjent med kvalitetene i seg selv. Båten var også en læringsarena mens den ble bygd.  Gjennom en 12 år lang byggeperiode var ungdomsskoleelever med på å bygge den på Holmen skole i Kopervik. Ungdomsskoleelever som den teoretiske skolen ikke var egnet for, men som oppdaget sin egen egnethet da de fikk praktiske oppgaver i skolehverdagen. Som båtbyggere.

Som NRK-journalist fulgte jeg prosjektet, sjøsettingen og dåpen. Jeg snakket med daværende og tidligere elever og hørte på det de sa: -Tiden på Holmen reddet meg. Jeg var helt ute av styring, hadde gitt opp. Nå er det kjekt på skolen. Jeg skal være med på å drifte og vedlikeholde båten!

I dag er elevene blitt fiskere, sjøfolk eller driver med ulikt håndverk i egne eller andres bedrifter. ”Alma av Karmøy” er derfor et symbol som synliggjør verdien som ligger i denne type pedagogisk arbeid og de gode resultatene som er oppnådd.

Likevel planlegger teoretikerne som sitter på rådhuset noen steinkast fra Stangelandsvågen, å selge ”Alma av Karmøy.” Det er rådmannen som har trykket på salgsknappen. Han må meine at det ikke er behov for å ha den. Uforståelig. Jeg meiner det er historieløst. Også fordi det var et stort lokalt engasjement rundt båten, noe som gjorde den til et dugnadsprosjekt: Rederne Johannes Solstad og Johannes Østensjø spanderte motorkraften,  Jarle Vikingstad bidrog med riggen, Nordic Crane løftet og Vassbakk & Stol transporterte. Mest rørende er kanskje karmøybuen som oppsøkte båtbyggerne og overleverte en konvolutt med 10.000 kroner og en bibel som han ønska skulle ligge om bord. Det kunne jo tenkes at den kunne være til hjelp og nytte.

Jeg er overbevist om at det er to årsaker til engasjementet. Det ene er selvsagt at det handler om å gi ungdom best mulig start på det som skal bli voksenlivet. Det andre er at kystkulturen brukes som verktøy for å få dette til. Båtprosjektet ble et prosjekt som var lett å forstå; det fikk da også kystkulturprisen i 2011.

Så langt jeg kjenner saken fra rådhuset, kommer salgsplanene om ikke lenge på politikernes bord. Der må planene stanses. Jeg ser ikke et eneste argument for å selge. I hvert fall ikke økonomiske. Alma har penger på bok. Derimot finnes det lange lister med gode argument for å bruke båten aktivt til beste for elevene i karmøyskolen. Det er nok å henvise til medieoppslagene i det siste om problemer som utfordrer. Da er det viktig å ha en utvida verktøykasse.

Jeg utfordrer og setter min lit til Aase Simonsen som var ordfører og gudmor da ”Alma av Karmøy” ble døpt. Det forplikter å ”bære en båt” fram til dåpen og Aase Simonsen er i dag som leder i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, i en perfekt posisjon til å sikre at båten forblir i Karmøy.

Det handler om egnethet; å være forberedt og egnet til å møte utfordringene. ”Alma av Karmøy” som del av tilbudet til Vågen læringssenter og Holmen skole, vil gjøre karmøyskolen mer egnet for å møte utfordringene.

Ikke selg ”Alma av Karmøy”!

Les mer om:

Karmoynytt Haraldsplass