Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

«Ikke bevisst feilinformasjon»

Skrevet av Leserinnlegg
04.02.2019 07:37 - OPPDATERT 18.02.2020 20:07

MENINGER: Den 3. februar skrev jeg et leserinnlegg til Karmøynytt som berømmer Høyre for å ha en åpen og lyttende holdning til problematiske aspekter ved omkjøringsvegen.

Vi var mange, inkludert Harald Dale i spalten «Haraldsplass», som tolket ordførerkandidat Tor Kristian Gaards utspill (14. januar) om mer kunnskap om det nye vedtaket fra kommunaldepartementet som et tegn på å ville se på aspekter ved saken på ny.

  1. februar skriver en av Høyres mest framtredende kommunestyrerepresentanter at «det er på høy tid å søke løsninger og lytte til innbyggerne/velgerne» i saken om omkjøringsvegen, og «her har vi som politikere et ansvar, og plikt til å forvalte vår utvikling og verdier på en forsvarlig måte på vegne av alle Karmøys innbyggere og bør være løsningsorienterte.»
Representanten fortsetter: «Jeg er fremdeles usikker hva som er den beste disponering av ca. 1 mrd, og ser frem til Statens Vegvesens faktapresentasjon 11 Februar som vil tas med i vurderingen. I tillegg til en oppdatert kost/nytte beregning basert på dagens status».

Når en person spør om Høyre er villige til å snu i saken, svarer representanten: «Du hører i alle fall at noen er villige til å lytte og vurdere til det beste for HELE kommunens utvikling og innbyggere som er med på spleiselaget, uavhengig av særinteresser og soner».

Jeg kunne ikke annet enn å tolke dette svært tydelige utspillet fra en framtredende Høyre-representant som en bevisst strategi fra Høyre. Når utspillet senere viser seg å være representantens personlige oppfatninger, noe Høyres ledelse bekrefter i en offentlig uttalelse 3. februar, ba jeg umiddelbart redaksjonen i Karmøynytt om å fjerne innlegget mitt fra nettsiden.

Det har aldri vært verken min eller noen av de andre nå 1506 medlemmene av gruppa «Nei til omkjøringsveien! Ja til en fornuftig bruk av bompengene på Karmøy!» sin intensjon bevisst å spre feilinformasjon i denne saken. Vi ønsker en kritisk, men saklig, debatt om miljømessige og samfunnsmessige problemer med bygging av omkjøringsvegen.

Om mitt innlegg om Høyre har gitt inntrykk av noe annet, er det ene og alene min feil, og jeg beklager det på det sterkeste, både overfor Karmøy Høyre og overfor Karmøynytts lesere.

Les mer om:

Meninger Karmoynytt