«Hvorfor ikke forholde seg til realitetene?»


LESERINNLEGG: Sagaen om omkjøringsveien på Karmøy ser nå heldigvis ut til å være over. Men til tross for at det ikke er penger til prosjektet, og til tross for at prosjektet med overveiende sannsynlighet aldri vil bli en del av en eventuell ny bompengepakke på Haugalandet etter 2023, er det mange tilhengere av prosjektet som nekter å innse at slaget er tapt – deriblant også noen folkevalgte.

Omfattende gravearbeid på Åkra, som medfører stengte veier – i tillegg til to trafikklys som ikke er programmerte til å håndtere det endrede trafikkmønsteret, har medført at det i ettermiddagsrushet har vært en del kø gjennom Åkra de siste ukene. Dette har fått mange tilhengere av omkjøringsveien til å ytre seg høylytt i sosiale medier om at omkjøringsveien nå trengs mer enn noen gang.

Blant annet skriver Dag Inge Århus (Høyre) på Facebook at trafikkforholdene på Åkra nå må «synliggjøres inn mot fylkespolitikerne i Rogaland». «Send mail, messenger, sms og påpek utfordringene», skriver han videre. Jeg ønsker her å spørre Århus om han ikke har fått med seg at veier på Åkra er stengt på grunn av graving, og om han ikke tror at dette kan være årsaken til de plutselige køene. Eller er det slik at Århus tror at det er en plutselig trafikkøkning gjennom Åkra nå i september, som har medført den saktegående trafikken? 

Om man ser på data fra trafikktelleren på Tjøsvoll, ser man nemlig det stikk motsatte. På ettermiddagen torsdag 1. oktober var det angivelig lange køer i sørgående retning på Åkra og Sevland, dette til tross for at trafikktelleren viser at det var 30 prosent færre (!) sørgående passeringer mellom klokken 15 og 16, sammenlignet med torsdag 3. oktober i fjor (det er mest korrekt å sammenligne samme ukedager). Ser man på timen etterpå, var reduksjonen på 20 prosent. Dette er helt formidable forskjeller, og trafikktall for den forgående dagen viser også nesten nøyaktig det samme bildet. Det har altså vært mye, mye mindre trafikk, men mer kø – kan virkelig dette skyldes noe annet enn gravearbeidene, Århus?

Har åkrabuen plutselig kastet seg på sykkelen og sluttet å kjøre bil? Nei, reduksjonen skyldes at en stor andel av bilene har valgt å kjøre via Tjøsvoll vest, for å slippe unna de verste køene gjennom sentrum av Åkra. Da har de samtidig også «sneket seg unna» trafikktelleren på Tjøsvoll.

Men hva om man sammenligner trafikkmengden på Tjøsvoll før gravearbeidene startet, og dermed før folk fant sin egen omkjøringsvei? Er det slik at ettermiddagstrafikken gjennom Åkra har økt betydelig i løpet av det siste året? Svaret her er et entydig nei. Jeg valgte meg ut 10 tilfeldige ukedager i juni og august (unngikk fellesferien), og fant da ut at det kun var 1 av de 10 dagene som hadde en økning i sørgående trafikk mellom klokken 15 og 17. To av dagene hadde ingen endring, og 7 av dagene hadde en reduksjon i trafikken sammenlignet med 2019. I gjennomsnitt viste det seg faktisk hadde det var hele 56 færre sørgående passeringer mellom kl 15 og 17 for de 10 dagene i 2020, sammenlignet med 2019. Dette tilsvarer en nedgang på 3,6 %. Det er altså ingenting ved trafikkmengden som skulle tilsi at ettermiddagsrushet på Åkra har blitt verre i løpet av det siste året – tvert imot.

Men tilhengerne av omkjøringsveien har egentlig aldri brydd seg om å diskutere de faktiske forholdene – slik som for eksempel at kun én av syv biler på Tjøsvoll er gjennomgangstrafikk. Eller at antall trafikkulykker i Åkraområdet ikke er høyere enn i Koperviksområdet. Eller at Miljøverndepartementet stoppet prosjektet i 2012. Eller at naturmangfoldloven også gjelder på Karmøy. Eller at det ikke er penger nok til omkjøringsveien. Alt dette ser selvsagt fagfolk og politikere i fylkeskommunen, og heldigvis også en del politikere i Karmøy – for ikke å snakke om sentrale politikere i Haugesund.

Ved å ikke forholde seg til de faktiske forholdene, svekker man ikke bare sin egen troverdighet og integritet. Som folkevalgt svekker man også sitt partis troverdighet. Jeg håper at Karmøy Høyre, inkludert Århus, nå går i seg selv, og tar stilling til om omkjøringsveien er verdt å kjempe for videre, eller om man heller bør ta utgangspunkt i de faktiske forholdene, og gjøre noe der skoen virkelig trykker – for det er nok av samferdselsutfordringer å ta av i Karmøy kommune. De midlertidige køene på Åkra er definitivt ikke en av dem.

Dagens flaskehalser på strekningen Åkra-Vea, er Veakrossen, rundkjøringen ved Amfi, avkjørselen ved Coop/Åkra bilimport, samt de to trafikklysene på Åkra. Nå får vi håpe at de 110 millionene som styringsgruppen har bevilget til tiltak her, vil være tilstrekkelig til å bygge en stor rundkjøring i Veakrossen, en rundkjøring ved Åkra Bilimport, samt forlenge Engvegen. 

De lovede tiltakene burde selvsagt kommet på plass for mange år siden – men kommunestyreflertallet i Karmøy har som kjent heller valgt å ta en grundig omkamp om omkjøringsveien. En omkamp som har kostet bilistene omtrent 80 millioner kroner i planlegging av en vei som det ikke penger til å bygge. Det er selvsagt her den virkelige skandalen ligger – men akkurat det virker ikke som at Århus eller noen andre «omkjøringspolitikere» bryr seg om dette i det hele tatt. De har ikke engang kommentert den skandaløse pengebruken. Kanskje de ikke skjønner alvoret?

 


Gunvar Mikkelsen

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.