«Hvorfor bruke så mye bompenger på det som ikke lenger er beste veiprosjekt på Karmøy?»

Skrevet av Jarl Vidar Meling
18.04.2018 05:26 - OPPDATERT 18.04.2018 07:26

LESERINNLEGG: Det er et spørsmål jeg og veldig mange med meg har stilt oss, og ikke får gode svar på. Omkjøringsveien forbi Åkra ble opprinnelig tegnet og planlagt før Skudenesferja ble lagt ned, og før T-forbindelsen åpnet. Tidligere gikk tungtransport og gjennomgangstrafikken, tvers over Karmøy. Og før Rennfast var Karmøy et ledd i veiforbindelsen mellom Bergen og Stavanger. I og med at jeg er oppvokst og kommer fra Åkra, husker jeg godt alle trailerne som durte forbi når vi skulle krysse veien til barneskolen.

Endret kjøremønster

Men etter T-forbindelsen og fjerningen av ferjeforbindelsen, har faktisk kjøremønsteret endret seg. Offisielle trafikkmålinger fra Statens vegvesen og Karmøy kommune viser at trafikken forbi Åkra har minket siden 2010.

Hovedtrafikken på Karmøy går i dag i mellom Haugesund og Karmøy. Ingen som kjører denne distansen om morgenen og ettermiddagen hver dag, kan unngå å se at trafikken snører seg mer og mer til jo lengre nord man kommer. Jo flere biler, jo mer kø. Første flaskehals er lyskrysset på Åkra, deretter det overbelastede og trafikkfarlige krysset i Veakrossen, rundkjøringen på Eide i Kopervik og sist men absolutt ikke minst, rundt rundkjøringen ved utløpet av T-forbindelsen. Der er trafikken så tett at det etter min mening aldri burde vært godkjent tunell uten et skikkelig kryss med flettefelt. T-forbindelsen er en god avlastning, men rundkjøringen står ikke i forhold til tunellen. Og rundkjøringene rundt Husøy og Veldetun er jo faktisk enda mindre, også her uten doble felt.

Spørsmålet veldig mange stiller seg er hvorfor man ikke begynner å bruke bompengene der problemene er størst. Spørsmålet blir ekstra aktuelt når det er en kjent at det ikke er bompenger nok til å finansiere den store omkjøringsveien rundt Åkra. Det er allerede søkt om å øke bompengesatsen til nesten det dobbelte og også vurdert å forlenge innkrevingstiden for bomringen, for å bøte på at det ikke er penger nok. Veiprosjekter som virkelig avhjelper morgen- og ettermiddagsrushet blir bare en drøm uten penger til å realiseres.

Jeg er en vanlig bilist, en ingeniør som så mange andre Karmøybuer arbeider enten i Haugesund eller industriområdene på Husøy, Håvik og Bygnes. For meg gjør dårlig veiforbindelse at jeg gjerne bruker dobbelt så lang tid til og fra jobb som dersom det ikke er kø. Jeg ser selvsagt at det er andre muligheter med en stor omkjøringsvei. Store ubebygde arealer kan i teorien bygges ut, selv om også dette er mot fylkeskommune som hele tiden har vært mot den løsningen som nå er valgt.

Miljøgate

At bompengene skal brukes til å gi utbyggere gratis veiutbygginger synes jeg er på grensen til tyveri. Miljøgate gjennom Åkra er allerede vedtatt og det er lovet penger til dette fra fylkeskommune. Hvorfor kan ikke dette tas fatt på sammen med en mindre omkjøringsvei, slik fylkesmannens fagavdeling har anbefalt flere ganger og som koster en brøkdel av den som er planlagt. Da vil en heller ikke sluse bilistene så langt fra sentrum som i Kopervik, og også unngå at butikkene på Åkra får samme tøffe skjebne som i Kopervik.

Jeg er ikke politiker, men jeg har stor tro på at våre folkevalgte stort sett vil det beste for oss. Min bønn til ordfører Jarle Nilsen er å være en ordfører for hele Karmøy. Lytt til opprøret på grasrota og våg å velge de beste veiprosjektene. Ikke bruk en milliard bompenger og bygg en ny overdimensjonert Skjold-vei på baksiden av Åkra. Det er oss vanlige bilister som betaler inn bompengene, det er bare rett og rimelig at de brukes på våre veiproblemer i stedet for på fremtidige boligutbygginger.