Innsendt bilde.

«Hvordan skal vi være et kulturelt lære- og ressurssenter hvis kulturskolen blir nedbemannet?»

«Tilbudet ved kulturskolen reduseres gjennom reduksjon av ett årsverk pedagog med virkning fra skoleåret 2021/ 2022» Hva innebærer denne setningen? Det lurte vi på da vi leste rådmannens budsjettforslag.

LESERINNLEGG: I 2019 hadde Karmøy kommune totalt ca. 3,2 milliarder kroner i driftsutgifter. Kommunen legger opp til å spare en full stilling, ca. 600.000 kroner eller 0.018 % av kommunens totale driftsbudsjett. Samtidig vil kommunen miste inntekter pga. elevpengene. Vi klarer ikke se hvordan dette skal harmonere med forslaget om nedbemanning. Hvilke konsekvenser får nedskjæringen? Vel, for Karmøy kulturskole utgjør en full stilling 4,4 % av vårt samlede årsverk. Vi må sannsynligvis redusere aktiviteten tilsvarende.

En lærer i full stilling på musikk underviser 57 individuelle økter hvor hver elev får 20 minutter undervisning i uka. La oss fortelle litt om akkurat det. I kulturskolen får 392 av totalt 897 elever individuell musikkundervisning. Kulturskolen har 1133 elevplasser, flere elever går på flere tilbud. Eleven får hver uke 20 minutter alene med en voksenperson de stoler på, og som følger dem gjennom flere år. En voksen som ser deg og som spør hvordan du har det, en som er opptatt av at du skal ha det bra, at du skal mestre og at du skal vokse. Ikke bare som musiker på instrumentet ditt, men som menneske. Vi ønsker at du skal øve, men du får verken brev med hjem eller trekk i orden og oppførsel hvis du har glemt det. Vi sammenligner deg ikke med den neste eleven, vi rangerer ingen. Det samme gjelder for de som går på teater, dans, visuelle kunstfag, nysirkus, musikal og kulturlek. Vi bryr oss. Tygg litt på det!

Vi har elever fra tre til 20 år og tilbyr undervisning på hele Karmøy. Noen av oss begynner dagen i Skudeneshavn, fortsetter til Åkra og avslutter dagen i Avaldsnes. Det gjør vi med entusiasme og iver, fordi vi vil gi våre elever glede med å mestre, formidle og oppleve musikk, teater, visuell kunst osv. De er en del av Karmøys fremtid. Hva gjør det med trivselen og bolysten hvis vi må si nei til elever som har lyst? Hva blir det da med kommunens motto; «Kommunen som vil du skal lykkes», hvis ikke kommunen legger til rette for at innbyggerne skal lykkes?

Kulturskole skal være for alle. Det er vi nå. Men kanskje blir det ikke sånn. Skal tilbudet som nå finnes i kulturskolen, drives av kommersielle interesser, vil kulturopplæring være reservert «de rike». Det drar oss tilbake mange år i utvikling. Kulturskolen har nå friplasser for de som trenger det, og dermed får alle like muligheter uansett bakgrunn. Kjempebra!

«For å kunne gi muligheter for den enkelte er ett av målene i kommunedelplan for kultur å gi barn og unge med en dyp interesse innen kunst og kultur, gode muligheter for videreutvikling. Kulturskolen er en viktig arena for dette» står det i budsjettforslaget. Hvordan harmonerer dette med forslaget om nedbemanning?

I Karmøy Kulturskole har mange av oss heltidsstillinger og noen i deltidsstillinger. Det er vi kjempeglade for. Lærerstaben består av velkvalifiserte pedagoger med lang erfaring. Vi ønsker å gjøre en forskjell, ikke minst fordi Karmøy Kulturskole er et godt sted å jobbe. Vi trives.

Alle kommuner er pålagt å ha et kulturskoletilbud, men om dette er én person i kommunen som sitter på kontoret og kaller seg kulturskolen, eller om dette er et variert, inkluderende og dekkende ressurssenter for alle i kommunen er ikke presisert noe sted. På nasjonalt nivå er målet at 30% av grunnskoleelevene skal få et kulturskoletilbud. I Karmøy går mellom 15-17 % av grunnskoleelevene på kulturskolen. Vi er bare halvveis til målet!

Skal kulturskolen bli et lokalt kraftsenter for kunst- og kulturopplæringen må lokale politikere, som i Karmøy, satse. Talenter trenger en arena som legger til rette for at de skal lykkes! Vi trenger et blomstrende og rikt kulturliv!

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Geir Allan Stava HTV – SL Karmøy
Asbjørn G. Sevland -  Leder - Udf Karmøy 
Ove Olaisen - HTV – CREO Karmøy

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.