Robin Hult, Karmøy Arbeiderparti. Robin Hult (AP).

«Hvordan finansiere skoler, idrettshaller og andre store investeringer i Karmøy kommune»

Skrevet av Robin Hult
19.08.2019 16:47

MENINGER: Grunnen til at jeg engasjerte meg politisk var diskusjonen rundt bygging av ny skole i Kopervik.  Skolebruksplanen var helt klar i sin analyse: Eide skole vil være for liten innen få år og de andre skolene vil være fylt opp.

Vi vedtok da først nedleggelse av Eide og Stokkastrand skole for å kunne vedta ny skole på Stangeland med idrettshall. Bygging av denne skolen begynner nå i høst og skal etter planen stå ferdig til skoleåret 2021-2022. Når denne står ferdig har Kopervik to effektive barneskoler med store og enda bedre faglige miljøer. Samt en stor idrettshall til glede for befolkningen. Det trengs.

Vi har vedtatt ny idrettshall, i stedet for gymsal, på Vormedal skole i forbindelse med total oppgradering av skolen. Oppgradering av skolen pågår og trinn 3 skal stå ferdig til skolestart 2020 og ny idrettshall året etter.

Doble idrettshaller i kommunal regi er vedtatt i Åkrehamn. Den ene hallen på Åkra er det inngått leieavtale med fylkeskommunen og denne disponeres av befolkningen på Karmøy på ettermiddag/kveldstid.

Kommunale finansieringsløsninger på slike idrettsanlegg er noe av grunnen til at jeg finner meg til rette i AP. Jeg mener at store investeringer skal være ett spleiselag i stedet for at idrettslag setter seg i stor gjeld. Gjeld som gjør at frivilligheten må jobbe mye ekstra for å betale renter og avdrag. Frivilligheten skal helst brukes til å følge opp barna og ikke til å bekymre seg over økonomien.

For ytterligere å lette de økonomiske byrdene ett idrettslag har foreslo jeg, på vegne av AP, kommunal selvskyldnergaranti for lån til idrettsanlegg. Dette vil redusere rentene med opptil 3% for låntakerne. 
Det er veldig nyttig for f. eks Åkra Idrettslag som er i gang med nytt klubbhus med mer i forbindelse med de nye hallene. Hvis en skal låne 15 millioner i en 25 års periode sparer en veldig mye.
Forslaget ble vedtatt.

Det sparer en veldig mye egenandel og vaffelsteking på!

Noen partier ivrer etter OPS løsninger (Offentlig privat samarbeid). Når det gjelder investeringer i skole, idrettshaller etc er det da lagt opp slik at ett firma bygger og kommunen leier/leaser bygget over 25 år. Selvsagt en mye dårligere løsning enn å eie selv.

For at politikerne ikke skal ta dårlige valg som vil påvirke økonomien i negativ retning ble det vedtatt i kommunestyremøte 18.06.2018 følgende ordlyd:

Langsiktige leieavtaler tas inn. I stedet for å finansiere egne investeringer, er det i kommunesektoren en viss bruk av private finansieringsløsninger, for eksempel i form av OPS-prosjekter. Om kommunen binder opp midler i form av langsiktige leieavtaler som gjelder et typisk livsløp for investeringsprosjekter, eller som renter og avdrag på et lån kommunen tar opp er mindre relevant enn at det faktiske forhold at man har inngått den type fremtidige forpliktelser. Det finansielle måltallet bør være nøytral i forhold til slik valg av finansieringsløsning, og det foreslås derfor å korrigere dette inn i justert netto lånegjeld.Dette gjelder i dag kun en langsiktig leieavtale kommunen har knyttet til Torvastad Arena, hvor en andel av idrettshallen fungerer som skolens gymsal.

Her står det i klartekst: Det nytter ikke å inngå langsiktige leieavtaler og tro at det er bedre økonomisk for kommunen.

Karmøy kommune kjøpte opp areal til blant annet ny skole på Åkra for 45 millioner. AP fulgte opp dette ved å legge frem følgende vedtak i kommunestyret ved vår gruppeleder Svein H Andersen: «Ap vil at Grindhaug skole beholdes som i dag, og at det skal bygges en ny barneskole på Åkra, slik at behovet for elevplasser fullt ut dekkes av disse to skolene. Videre skal det straks startes planlegging av en ny barneskole på Vea»

Dette forslaget ble nedstemt med minste margin.

Jeg håper du som velger ser forskjellen på hvordan tankegangen rundt bruk av frivillighet, finansieringsmåter og fellesskapsløsninger påvirker hverdagen og økonomien din.
 
 
Godt valg!
 
Robin Hult
Listekandidat 3, Karmøy AP.