Illustrasjonsbilde: Cowi

«Hvordan er økonomien i Haugalandspakken egentlig?»

Skrevet av Gunvar Mikkelsen og Hein Berdinesen
06.05.2019 08:01

MENINGER: På Statens vegvesens sider kan vi lese at den samlede økonomiske kostnadsrammen for Haugalandspakken er på 2,7 milliarder kroner (dette tallet forutsetter at det ikke blir noen takstøkning) – noe som tilsvarer en kostnadsramme på ca. 180 millioner kroner pr. år. Til nå er det bygget for omtrent 2 milliarder kroner (dvs. ferdige prosjekter). I tillegg er det prosjekter for ca. 900 millioner kroner som er i ferd med å bli bygget eller i ferd med å bli utlyst, og da har vi ikke tatt med de to store prosjektene omkjøringsveien Åkra sør-Veakrossen og Fagerheim-Ekrene (Haugesund nord til Sveio) – to prosjekter som til sammen minst vil koste ca. 1,4 milliard kroner.

Med andre ord: Legger vi til grunn at det ikke kommer noen takstøkning, og at de prosjektene som nå er i startgropa (med kostnadsramme på 900 millioner kroner) vil bli bygget, så vil det ikke være penger igjen verken til omkjøringsveien eller Fagerheim-Ekrene. Kommer det derimot en snarlig takstøkning, kan man regne med at Haugalandspakken vil få ca. 1 milliard kroner ekstra å rutte med, og ett av de store prosjektene vil da kunne bygges – men etter hva vi kan forstå;altså kun ett av dem.

Vegvesenets representant uttalte på informasjonsmøtet om omkjøringsveien på Åkra 25. april at Haugalandspakken har ca. 600 millioner kroner på bok, og ordfører Jarle Nilsen (Ap) har også tidligere hevdet at omkjøringsveien er så godt som fullfinansiert. Nilsen og varaordfører Leif Malvin Knutsen (KrF) sitter begge i styringsgruppen til Haugalandspakken. Det er denne gruppen som foretar prioriteringer av veiprosjektene i Haugalandspakken, blant annet etter hvor mye penger som er til rådighet.

At Haugalandspakken har 600 millioner kr på bok samtidig som de har bygget for ca. 2 milliarder kr og holder på å bygge for ytterligere 900 millioner kr, går åpenbart ikke i hop. Det vegvesenets representant ikke sa på informasjonsmøtet, var nemlig at Haugalandspakken har stor gjeld. NRK meldte nylig at 210 millioner kroner er lånt til Haugalandspakken. Hvor mye gjelden er på pr. i dag vet vi ikke, men vi har fått signaler som tyder på at den nå kan være betydelig større.

Hvorfor er det ingen som nevner dette når de snakker om hvor mye penger som er til rådighet i Haugalandspakken? Nilsen og Knutsen sitter jo selv i styringsgruppen, og burde jo derfor være innforstått med den økonomiske situasjonen som råder i Haugalandspakken. For oss utenforstående fremstår det som at Nilsen og Knutsen unnlater å fortelle at Haugalandspakken peri dag har stor gjeld – en gjeld som trolig utgjør et sted mellom 1 og 2,5 år med innkreving av bompenger.

Er det slik man fører åpen politikk på Karmøy? Vi forventer et oppklarende svar fra Karmøys to representanter i Haugalandspakken.

Vi ønsker også å spørre Nilsen og Knutsen om hvorfor de ikke har kommunisert til Karmøys befolkning at de nå har gitt vegvesenet tillatelse til å utrede mulighetene for en ny bompengepakke på Karmøy (etter 2023) – det var bare Frp og SV som stemte mot. Man skulle jo tro at bilistene, som må betale for den eventuelle pakken, er interesserte i slike opplysninger?

 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.