Jan Birger Medhaug.

«Hvor panikken har overtaket»

Skrevet av Jan Birger Medhaug
08.09.2019 11:22

MENINGER: Kenneth Halleland har i Karmøynytt torsdag denne uken nok et innlegg om bakgrunnen for rivningen av sykehjemmet i Skudenes. Han forventer at vi alle nå ser fremover noe vi i Høyre gjør nå når skaden først har skjedd. Selv ser han imidlertid tilbake for å finne begrunnelse for Ap sin politikk i Skudenes.  Høyre vil bidra til et fremtidsrettet omsorgssenter med sykehjem i Skudenes.

19. desember 2016 vedtok Karmøy kommunestyre enstemmig helt ny helse og omsorgsplan gjeldende for perioden frem til 2026. Fra talerstolen uttrykte representanten Halleland at han var stolt over å ha vært med på dette planarbeidet og gav honnør og godord både til Turid Aune og undertegnede for innsatsen med planen. Likevel nevnes ikke denne planen i innlegget for et par dager siden. Tvert om ser han bakover et par perioder og forholder seg til en plan som ikke gjelder og som for lengst er gått ut på dato.

Med et slikt forhold til fakta og historie tenker jeg at hans historiske forankring og fremstilling står seg best på egne ben. Min erfaring er at folk er flinke å lese både på og mellom linjene. Jeg nøyer med derfor i denne omgang til å ønske godt valg. Så får vi se når spenningen er utløst på valgkvelden og fremover om det er grunnlag for en politisk hverdag hvor det er rom for åpenhet, ærlighet og fakta.

 

Jan Birger Medhaug                                                                                                                       medlem av hovedutvalg helse- og omsorg