LESERINNLEGG:

–⁠ Hvor lønnsomt er egentlig vindkraften?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: I et svarinnlegg til våre spørsmål legger varaordfører Grindhaug stor vekt på de mange arbeidsplassene som vil komme med dette testsenteret for havvind. 

Estimatet varaordføreren legger til grunn virker som en ønskedrøm heller enn realistiske tall. Det referer blant annet til en stor lokal leverandørindustri. Spørsmålet som trenger et svar er hva leverandørindustrien skal produsere? Utenlandske aktører leverer turbinene, slik at det som kan produseres i Norge i hovedsak vil være understellene. 

Når det gjelder ansatte på vindparker på land så har erfaring vist at det er få eller ingen faste ansatte knyttet til disse anleggene. Grindhaug skriver at det vil være mellom 10-15 arbeidsplasser knyttet til driften her. Kan Grindhaug garantere at det er arbeidsplasser som kommer lokale arbeidstakere til gode, og ikke team av arbeidere som flys inn fra andre land? 

Hvordan vil testsenteret påvirke de som i dag arbeider i vår lokale fiskerinæring? Dette er sikre arbeidsplasser som finnes i dag. Det knytter seg usikkerhet til om det vil gå flere arbeidsplasser tapt og inntekter derifra, enn vi får av dette testsenteret? 

Fiskeridirektoratet skriver at det i 2021 var et rekordår for norsk fiskerinæring. Det viser at vi har en fungerende fiskerinæring som er verdt å ta vare på. Dette, med flere havvindprosjekter, utfordrer og konkurrer med en av våre viktigste og fornybare næringer. Er det virkelig så grønt å sette opp disse vindturbinene til havs og sannsynligvis ødelegge flere av forutsetninger for en allerede presset fiskerinæring? 

Naturvernforbundet har tidligere vært ute med en tydelig beskjed om at store betongfundamenter i gyteområde for fisk må være forbudt ettersom det har store konsekvenser for livet i havet. I mellomtiden er Grindhaug svært positiv til den de som skal lage disse betongfundamentene, uten å vise å bry seg om hvordan dette vil påvirke livet i havet. Grindhaug skriver videre at det er viktig med et testsenter hvor det kan forskes på hvordan betongfundamentene påvirker livet i havet, men her glemmer Grindhaug at MET-senteret kun skal teste kraften/effektivitet i vindturbinene. 

Hvor lønnsomt er egentlig vindkraften? Vi vet at vindkraft i dag både direkte og indirekte er subsidiert gjennom investeringsstøtte og produksjonsstøtte, reduksjon av avskrivningstiden (5 år, mot 40-63 år for vannkraftverk) og skattelette (22% mot 59% skatt fra vannkraftverk) med mer. En massiv satsning på havvind som er sterkt subsidiert og som eies av utenlandske investorer vil kunne skape en rekke klimaprofitører hvor den viktigste motivasjonen er å få tilgang til de statlige subsidiene. Utenlandsk eierskap vil også kunne skape et problem når det gjelder opprydning, siden det ikke er noen garanti for at selskapene setter av tilstrekkelige midler til dette i produksjonsperioden. 

Dette er bare en kort gjennomgang av negative konsekvenser og ubesvarte spørsmål som Grindhaug overser og ikke gir noen svar på. 

Konsekvensene av havvind er uklar, og derfor er det viktig med et tydelig føre-var prinsipp. 

I tillegg vet vi at mange lokale friluftsorganisasjoner er imot, ettersom disse vindturbinene i fjæra vil være veldig synlige for land. Vi som kjører til og fra Skudeneshavn kan i dag allerede se to blinkende turbiner. Det er utrolig trist, synes vi, om vår flotte utsikt til et naturområdet lite påvirket av mennesker skal bli til et kulturlandskap. Vi har for lite naturlandskap allerede, og vi må ta vare på det vi har. 

Avslutningsvis lurer vi på hvordan Grindhaug kan beskrive dette testsenteret som starten på et industrieventyr, når han selv i svarinnlegget bruker argumentet om at anlegget vil være minimalt. Et minimalt anlegg, er det virkelig noe vi ønsker å utsette havet vårt for? 

Uansett er den høringsuttalelsen som kommunestyret spontant vedtok ikke god nok, og det holder ikke at kommunestyret kaster inn en slik betent sak midt under møtet. Det er ikke en god behandling av en viktig sak. 

Kristian Mateo Norheim 

Marianne Sol Levinsen

 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.