Leserinnlegg:

Hvor ble det av 40/40 prinsippet i Karmøy?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her. 

«Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, og da bør de også utgjøre halvparten av medlemmene i en regjering.», sa den første kvinnelige statsministeren i Norge, nemlig Gro Harlem Brundtland. Også på Karmøy utgjør kvinnene halvparten av befolkningen, men så vidt en fjerdedel kvinner utgjør medlemmene i kommunestyret. Kjære Karmøy, nå er det på tide å våkne. 

Gro Harlem Brundtland og hennes regjering jobbet aktivt med likestillingsarbeidet da de innførte 40-prosent regelen i 1988 som sørget for å få lovfestet at alle offentlige styrer, råd og utvalg skulle ha minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Her scorer Karmøy dårlig, faktisk er vi en av de verste kommunene i hele landet på likestilling. Under forrige kommunevalg i 2019 ble kun 24,4% kvinner valgt inn i kommunestyret ifølge SSB.no. Hele 31 år etter at 40-prosentregelen ble lovfestet. Kjære Karmøy, vi henger langt over 30 år etter.

Heldigvis har kommunen begynt å henge seg på utviklingen. Nylig ble saken om at stillingstittelen «rådmann» skal bli endret til «kommunedirektør» vedtatt. Det er kjempepositivt for at kommunen begynner å henge med, men det var en ting jeg reagerte på. Det var allerede bestemt i 2018 i kommuneloven at rådmannstittelen skulle byttes ut med kommunedirektør. Flertallet av kommuner i Norge har allerede byttet tittel. Da er mitt spørsmål: Kjære Karmøy, hvorfor tok det fire lange år før Karmøy Kommune endelig valgte å prioritere endringen av stillingstittelen?  

Likestilling og likeverd er viktig, ikke fordi det ser «pent ut» på papiret, men fordi det utgjør en stor kulturell verdi i samfunnet. Politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling for alle. Likestilling fører til økt trivsel, økonomisk vekst, inntekter, sterkere demokrati og nytenkning. Alt dette påvirker både kvinner og menn i samfunnet. Kjære Karmøy, vi går glipp av verdifulle ressurser.

Kjære, gode Karmøy, for at kommunen skal være en plass hvor «alle skal lykkes» er det på tide at kommunen tar tak og prioriterer likestillingen og henger med i utviklingen. Jeg håper at alle partiene i kommunen jobber målrettet med denne utfordringen til neste kommunevalg. Vi må øke representasjonen av kvinner på nominasjonslistene og utøve 40/40 prinsippet i praksis i kommunestyret. 

Kilder: 

Statistisk sentralbyrå. Kommunefakta Karmøy. (18. august. 2022). Hentet fra: https://www.ssb.no/kommunefakta/karmoy

Ferkingstad, O.J. (2022, 18. oktober) Bytter stillingstittel: - Viktig å henge med i utviklingen. Karmøynytt. Hentet fra: https://karmoynytt.no/bytter-stillingstittel-viktig-aa-henge-med-i-utviklingen/18.10-07:10#login 

Dagsavisen Rogalands Avis. (2011, 9.mai) Kvinneregjeringen 25 år. Dagsavisen. Hentet fra: https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/nyheter/stavanger/2011/05/09/kvinneregjeringen-25-ar/ 

Solberg, T. S. (hentet den 20.oktober 2022) Minstemme.no. Likeverd og Likestilling. Hentet fra: https://www.minstemme.no/0211811123273/ 

SSB. (hentet den 20.okotber 2022) Indikator for kjønnslikestilling i kommune. Hentet fra: https://www.ssb.no/statbank/table/09293/tableViewLayout1/