Alf Magne Grindhaug.
LESERINNLEGG:

«Hva frykter vi?»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

I årets første kommunestyremøte i Karmøy behandlet vi et innbyggerinitiativ hvor ønsket var å belyse konsekvensene av at vi har sagt nei til etablering av Fjord Motorpark (FMP). Med en stemmes overvekt ble dette initiativet beklageligvis nedstemt. 

Hvorfor i all verden er vi så redde for å se hva vi går glipp av etter at flertallet i kommunestyret i fjor stoppet etableringen av FMP?

Vi vet at dette ville blitt en arena for mange Haugalendinger som har andre interesser enn fotball og håndball. Men hvor mye og hva ville det betydd for hvor mange?

Hva ville det betydd for reiselivet? Vi har samstemt vedtatt nytteverdien av motorsportanlegget i et reiselivsperspektiv. I regionens reiselivsstrategi står det bl.a. følgende om FMP: 

«Idrettsarenaen har et stort potensial for reiselivet med tilrettelegging for ulike spenningsgivende og livsstilbaserte aktiviteter og opplevelser. Et reiselivs segment i internasjonal vekst.», «…vil utvilsomt være av vesentlig betydning for regionens reiselivsnæring.»

På Haugalandet har vi et felles mål om større verdiskaping og flere arbeidsplasser innen reiselivet. I dag ligger verdiskaping innen reiselivet i Karmøy på ca. 25 % av landsgjennomsnittet. Hvorfor sier kommunestyret da nei til å se hva FMP kunne bidratt med for å løfte reiselivet?  

Er det frykten for at en skal angre en vunnet omkamp som stopper en?

Når vi nå har takket nei til å få fremlagt sak rundt dette tillater jeg meg å fortelle om hva fire dager i juli 2016 gav regionen rundt Rakkestad i Østfold - den helga «Gatebil 2016» ble arrangert. Et arrangement som alene trakk mer enn 15.000 tilreisende til regionen. Mennesker som ikke ville besøkt regionen denne helga uten at dette konkrete arrangementet hadde funnet sted.

Dette ene arrangementet genererte alene mer enn 50.000 overnattinger, hvorav 10 % var på regionens hoteller. De tilreisende alene kjøpte varer og tjenester i regionen for til sammen nær 30 millioner kroner. Arrangementet bidrog blant annet med tilleggsomsetning på rundt 6 mill. til hver av overnattings- og serveringsbransjen. Dagligvarehandelen økte med 3,5 mill. disse dagene og kategorien «aktiviteter» fikk en ekstra omsetning på nær 4 mill. 

At motstanderne av FMP vant omkampen om etableringen er trist, men at et flertall i kommunestyret i ettertid ikke tørr å se hva regionen nå har takket nei til synes jeg er skikkelig passivt. Jeg er overbevist om at FMP ville blitt et viktig bidrag til å styrke attraktiviteten, øke antall reisende, øke sysselsettingen og verdiskapingen for hele Haugalandet. 

Hvorfor ønsker vi ikke et svar på hvorvidt denne påstanden er riktig eller ikke?


Alf Magne Grindhaug

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.