Leserinnlegg:

Hva er poenget med kildesortering?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

En mer omfattende kildesortering i Karmøy kommune er rett rundt hjørnet. Den nye sorteringsordningen er en del av det store løftet kommunen gjennomfører for å nå nasjonale sorteringskrav og FN’s bærekraftmål. Jeg synes det er flott at Karmøy kommune nå gjør det lettere for innbyggerne å ta vare på miljøet, og legger til rette for å kildesortere avfallet. Når vi er dyktige til å sortere avfall, tar vi bedre vare på miljøet. Når vi sortere avfall, kan vi utnytte ressursene i avfallet på en bedre måte. Det fører igjen til at vi bidrar til en klimaklok utvikling, og mindre avfall havner i naturen. Visste du foreksempel at dersom en drikkekartong kastes i naturen, tar det minst 5 år å bryte den ned?

Rett sortering hjemme sikrer at avfallet holder riktig kvalitet til å bli nye ressurser, og kostnadene holdes nede. Det vil igjen føre til at det er mindre behov for å hente ut nye ressurser. Mange stiller spørsmål ved om det egentlig er noen vits i å sortere. Ja, det er det absolutt. Alle tingene vi har, er produsert av råvarer fra naturen. Det krever mindre energi å gjenvinne avfall til nye råvarer enn å bruke råvarer fra naturen. Et eksempel er ifølge sortere.no at sparepærer inneholder litt kvikksølv, som er et grunnstoff som leder strøm. Det er et av de farligste miljøgiftene vi har, og små mengder kan gjøre stor skade. Det er derfor viktig at sparepærene blir gjenvunnet på riktig måte. Det er en av grunnene til at det har noe å si at du sorterer. EU målet om 50 prosent materialgjenvinning fra husholdningsavfall innen 2020 ble ikke nådd, da andelen som ble sendt til gjenvinning var 41 prosent. Jeg satser på at dette tallet blir høyere for 2023, og det kan innbyggerne i Karmøy kommune nå være med å bidra til. 

Jeg ser frem til at Karmøy kommunes innbyggere skal engasjere seg i kildesorteringen til det beste for klimaet og miljøet vårt. Heldigvis kan vi endre verden sammen, og som andre har sagt før meg, bruk hodet, vi har bare en klode!

Eirik Velde Martinsen, Vardafjell videregående skole.