Leserinnlegg:

Hva er egentlig Regjeringens næringspolitikk?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her. 

Diskusjonene rundt strømpris-krisen ser ikke ut til å ta noen ende – ikke enda i hvert fall. Både innbyggere og næringslivet i Norge presser Regjeringen stadig mer for å få Regjeringen til å ta viktige grep for å etablere et prisnivå på elektrisk kraft som gjør at både innbyggere og næringsliv kan «overleve». Det vil si at det som før den store prisoppgangen i starten av andre halvår 2021 var sunne bedrifter, skal klare seg selv uten subsidier (eller prisstøtte).  Det samme må gjelde for innbyggerne i Norge.  Jeg tror at alle ønsker lengst mulig å klare seg selv uten almisser fra Regjeringen.

I et oppslag i VG 27.10 sier Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at kraftselskapene snarlig må tilby gode fastprisavtaler under en krone til bedriftene. Hvis ikke vil han ta grep.

Han uttaler: «Ikke et eneste kraftselskap har, så vidt jeg vet lagt ut konkurransedyktige tilbud om fastprisavtaler. Det er på tide at de gjør. Vår tålmodighet med bedriftene begynner å renne ut,», og videre «Nå må kraftselskapene kjenne sin besøkelsestid og sette i gang. Det har de lovet og vi forventer at de holder sin del av samfunnskontrakten. Hvis ikke de gjør det, vil Regjeringen vurdere andre grep. Jeg mener alvor», sier Næringsministeren.

Det er frustrerende å se den mangel på handlekraft som en bør forlange av en statsråd på regjeringsnivå.  Og ikke minst av Statsministeren selv også. Enten er det retorikken «Vi følger situasjonen tett» eller «nå finpusser vi noen detaljer så er ordningen snart på plass». Men det skjer jo ingen konkret ting!

Det er nesten pinlig å høre på næringsministerens sutring over at kraftselskapene ikke gjør «som de har lovet».  Jeg går ut fra at næringsministeren selv er fullt klar over at han er Generalforsamling for Statens heleide kraftselskap Statkraft, som både gjennom heleide kraftanlegg og deleide anlegg er den aller største fornybarprodusenten av kraft i Norge, der det alt vesentlige er vannkraft og som er bygget opp trutt og jevnt gjennom over 100 år av innbyggere og næringsliv i dette landet.

Til næringsminister Vestre vil jeg si: «Vestre, dersom kraftselskapene ikke gjør som Regjeringen ønsker de skal gjøre, og som de har lovet, da må du snarest kalle inn til ekstraordinær Generalforsamling og avsette styret/styrene og fastsette evt nye strategimål for nye styrer du setter inn.»

 At statseide selskaper ikke gjør det som regjeringen (eieren) ønsker, må få klare konsekvenser, spesielt i en så alvorlig økonomisk situasjon som befolkningen og næringslivet nå befinner seg i.  Jeg har merket meg at det fra statsrådhold og Statsministerhold er blitt uttalt «at noen selskaper går konkurs, kan vi leve med». Jeg er sikker på at eierne og de ansatte med deres familier i ellers sunne bedrifter som nå sliter på grunn av urimelig høye strømpriser, er skikkelig lei seg for å høre slike uttalelser.  Det er i alle fall jeg, og jeg finner det utrolig at det går an å komme med slikt fra regjeringshold .

Jeg forventer nå at Regjeringen tar raskt skikkelig grep for å bringe prisnivået tilbake i et område som kan sammenlignes med det prisleiet vi hadde før den store prisoppgangen begynte for alvor. Vi har plenty nok av statistikk for å se i hvilket prisområde strømmen da skal koste både for næringsliv og innbyggere.  Vi kan ikke lenger la oss diktere av finansspekulanter i markeder utenfor vår kontroll, og heller ikke av en politikk med en mulig skjult agenda.  Befolkningen og næringslivet skal ikke være en subsidieprodusent for en drøm om havvindsatsing som ikke ellers klarer å stå på egne bein!

 


Helge Thorheim

Kopervik