Illustrasjon, Statens Vegvesen

«Hva er det dere holder på med, Ap, KrF, Høyre og Karmøylista?»


LESERINNLEGG: Som kjent kom nylig fylkesrådmannen med en innstilling til samferdselsutvalget og fylkestinget i Rogaland fylkeskommune om videre planlegging av veier på Karmøy etter 2023:

«Fylkesrådmannen bes utrede om det kan finnes andre gode, men rimeligere og mer gjennomførbare løsninger for hvordan Fv547 i Karmøy kommune kan videreutvikles.»

Fylkesrådmannen sier rett ut at det er urealistisk at omkjøringsveien og ny trasé mellom Veakrossen og Helganes kan finansieres i en ny bompengepakke, og at fylkeskommunen og Karmøy derfor sammen nå må starte utredninger av mer realistiske prosjekter. 

I et møte i samferdselsutvalget i går prøvde Ap, KrF, Høyre og Karmøylista seg med et motforslag, der de regelrett truer fylkeskommunen med å trekke Karmøy ut av en eventuell ny bompengepakke om ikke omkjøringsveien tas med, og krever samtidig tiltak som i realiteten ville ta halvparten av fylkeskommunens årlige budsjett på 400 millioner kroner. I tillegg blåser partiene opp trafikktall og lignende i motforslaget, som generelt er fullt av faktafeil. 

Motforslaget ble, naturlig nok, kontant nedsablet av politikerne i samferdselsutvalget. Ja, det ble ikke engang tatt opp til votering. Innstillingen til fylkesrådmannen ovenfor ble nær enstemmig vedtatt. 

Ap, KrF, Høyre og Karmøylista tabbet seg rett og slett ut. 

Med historien omkjøringsveien har, er det forstemmende at disse partiene fortsatt ikke bryr seg om andre samferdselsprosjekter i Karmøy enn omkjøringsveien. Den skal liksom bygges uansett økte kostnader i hundremillionerkronerklassen, sterk økning i bompengetakster, sterk motvilje fra statlige etater, tydelige anbefalinger fra veimyndighet Rogaland fylkeskommune, med mer. Omkjøringsveien er åpenbart et rent prestisjeprosjekt for Ap, KrF, Høyre og Karmøylista. Og det går på bekostning av andre sårt tiltrengte samferdselsprosjekter i kommunen. 

Men i møtet i går ble det altså (nok en gang) tydelig at det ikke er mulig å realisere omkjøringsveien i en ny bompengepakke. Nå må Ap, KrF, Høyre og Karmøylista innse dette, og sørge for at hele Karmøy tas med i en mer nøktern planlegging av samferdsel på Karmøy, planlegging som bygger på realistisk økonomi. 

Det virker ikke som at Ap, KrF, Høyre og Karmøylista har forstått at en ny pakke vil ha svært begrenset med økonomiske midler. Det virker ikke som de har forstått at den famøse pengebruken i inneværende Haugalandspakke er satt en stopper for. 

Og hva tenker befolkningen nord for Veakrossen om at Ap, KrF, Høyre og Karmøylista vil at omtrent alle bompenger innkrevd i Karmøy i en eventuell ny pakke skal brukes på en helt unødvendig vei i Åkramarka? Om omkjøringsveien skulle blitt del av en ny pakke, ville den krevd omtrent alle innkrevde bompenger over 15 nye år. Det ville ikke være penger igjen til eksempelvis nye toplanskryss på Eide og Håvik (det er planer om dette). 

Og hva sier Haugesund til at disse partiene nå signaliserer at de likevel ikke vil stemme for en bypakke for fastlands-Karmøy og Haugesund, en bypakke som Karmøy har vært på å planlegge sammen med Haugesund siden 2017? En pakke som til overmål har fått innpass i Nasjonal transportplan (nåløye)? Ap, KrF, Høyre og Karmøylista dolker rett og slett Haugesund i ryggen med utspillet sitt i går. Ikke akkurat bra for fremtidig samarbeid på Haugalandet.

Og hva med Vegvesenets planer om ny Karmsund bru i tilknytning til en bypakke for fastlands-Karmøy og Haugesund? Mener Ap, KrF, Høyre og Karmøylista virkelig at omkjøringsveien, som har nytte for veldig få på sør-Karmøy, er et viktigere prosjekt enn ny Karmsund bru, som har stor nytte for hele regionen? 

Og sist, men ikke minst: 

Det er oppsiktsvekkende at Ap, KrF, Høyre og Karmøylista på egenhånd, uten at det er votert over i verken formannskapet eller kommunestyret, altså uten å gjennomgå nødvendige demokratiske prosesser, har bestemt innholdet i en ny bompengepakke. Hva sier Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Fremskrittspartiet til dette? 

Ap, KrF, Høyre og Karmøylista kan umulig ha vurdert de politiske konsekvensene av utspillet fra i går. 

 

Hein Berdinesen, Åkrehamn

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.