Rune Midtun. Arkivfoto

«Hva er den egentlige agendaen?»

Skrevet av Rune Midtun
16.01.2019 20:11 - OPPDATERT 18.02.2020 20:11

MENINGER: Mandag 17 desember var det siste Kommunestyre møte for 2018 i Karmøy, og flere viktige saker skulle vedtas.

En av de store sakene, var fremtiden til Skudenes Bu og Behandlingshjem. Skal det rives, utbedres, eller rives for så å bygge nytt. Mange tilhengere av at eksisterende bygg skulle renoveres satt bak i salen.

I forkant hadde de samlet inn godt over 1000 underskrifter som var overlevert ordfører Jarle Nilsen.

Engasjementet blant Skudenesbuen har vært enormt for å beholde det 30 år gamle bygget.

Tidligere i 2018 var det folkemøte i Skudeneshavn, og alle partiene var representerte, og alle gav uttrykk for at hjemmet skulle satses på. Ingen turte vel å si noe annet … Men så begynte det å skje ting litt uten at «folket» fikk med seg hva som skjedde. Tror egentlig ikke at politikerne heller fikk det med seg.

Tidlig høsten 2018 ble sagt at nå skulle hjemmet utbedres, og beboerne i Skudenes Bu og Behandlingshjem ble flyttet til Vea. Etter at beboerne var flyttet, begynte debatten om hva som skulle skje videre.

Administrasjonen og posisjons partiene mente at det eneste fornuftige vil være å rive, og så bygge nytt. Oppussing ville ikke være økonomisk forsvarlig, og tilnærmet umulig med tanke på å imøtekomme dagens høyteknologiske forventninger og krav.

Fra mange hold er det ytret ønske om at det gjøres et bedre arbeid for å se på muligheter og kostnader. Det eneste som foreligger av dokumentasjon, slik vi forstår det, er en arkitekt som sier det er billigere å rive eksisterende bygg, og bygge nytt. Fascinerende å høre representanter fra posisjonspartiene si under Kommunestyremøtet i desember at her må en bare stole på administrasjonen. Jeg er glad for at Karmøy FrP stemte for å få en grundig vurdering av om det «gamle» bygget er brukende eller ikke.

Kort oppsummert, så er det bemerkelsesverdig at beboerne blir flyttet ut før det er avklart hva som er planen med Skudenes Bu og Behandlingshjem, om da ikke administrasjonen og partier i posisjon har hatt en plan i lengre tid enn hva som kommer frem. Ikke foreligger det en plan eller kostnadsberegning for å pusse opp eksisterende bygg, men beboerne blir flyttet. Etter dette kommer administrasjonen med tanken om at det er mye bedre å rive bygget og bygge nytt. Dette høres jo flott ut om det skulle bli en realitet … Det urovekkende er at partiene i posisjon stemte for å rive det 30 år gamle bygget uten at noen har sett noe som helst når det gjelder kostnader for hverken den ene eller andre løsningen. Samtidig må det gjøres plan endringer for området, noe som garantert vil ta lang tid. Nå står Skudenes Bu og Behandlingshjem tomt, og ingen vet hva og når ting skjer videre.

[annonse]
En kan fort bli mistenksom til hele saken, og kan spørre seg om det ligger en skjult agenda bak.

Kan det være at en flytter beboerne, vedtar at det skal bygges nytt, tiden går før rivning skjer, det drøyer med å få godkjent nye planer, og til slutt blir bygging utsatt pga. at økonomien er litt «trang» for tiden. Når hjemmet har vært «nedlagt» i mange nok år, vil en til slutt lett kunne bruke argumenter som at det ikke er behov for Skudenes Bu og Behandlingshjem – «det fungerer jo så greit slik det er nå, og vi satser heller på å bygge ut på Vea og Spanne».

Nedleggelse av diverse sykehjem har vært tema i mange år. Skudenes Bu og Behandlingshjem har vært vanskeligst å argumentere for nedleggelse da dette hjemmet har vært det som har drevet mest lønnsomt, hatt stor trivsel blant beboere og arbeidere, og hatt lavt sykefravær blant de ansatte. Var dette måten en skulle få til nedleggelse på?

Samtidig kan en også kommentere saken med den eldre damen som ikke ble skrevet ut fra sykehuset pga. at det ikke var plass til henne på hjemmet. Dette gir mange dyre overliggerdøgn – noe Karmøy Kommune har slitt med i mange år. På Karmøy trenger vi flere sykehjemsplasser, og da er det rart at en legger ned eksisterende velfungerende hjem før en i det hele tatt har en plan for hva en vil – i alle fall sier en at en ikke har en plan.

Karmøy FrP mener det er behov for flere sykehjemsplasser på Karmøy for å sikre omsorgen for de eldre.

Er det noen som kan gi en garanti til «folket» om at sykehjemmet i Skudenes skal bestå, enten i ny eller gammel drakt, eller er det tryggest å ikke si noe som helst for å unngå konfrontasjon den dagen det er klart at det ikke blir noe hjem? En skal ikke holde innbyggerne og velgerne for narr!

Den kanskje beste og billigste løsningen, ville vært å bygge nytt hjem i Skudeneshavn på ny tomt, beholde det gamle og konkurranseutsette driften på dette. Da hadde vi fått flere sykehjemsplasser, og redusert kostnader.

 

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt