Ole Ueland, Erna Solberg og Leiv Arne Marhaug under Skudefestivalen. Foto: Rogaland Høyre
Leserinnlegg:

Husk to stemmesedler i valget!


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

10. august starter forhåndsstemmingen i kommune- og fylkestingsvalget. Da håper vi du bruker den stemmeretten i begge valgene. Bruk to stemmesedler!

I kommune- og fylkestingsvalget skal vi velge hvilke mennesker og partier som skal styre og utvikle kommunen og fylket vi bor i. I Rogaland er det 377 600 innbyggere med stemmerett, men dessverre er det alt for få som bruker den. I forrige lokalvalg var det bare 65 % av velgerne som stemte, og ved fylkestingsvalget i Rogaland deltok kun 61,2 %. Denne andelen må vi få opp. 

Å delta i frie valg er en grunnleggende rettighet vi har i Norge. Vi må ikke ta den for gitt. 

I hele verden finnes det eksempler på innskrenking av folks demokratiske rettigheter. Derfor kjennes det enda viktigere å benytte stemmeretten i valget som kommer. 

Alle norske statsborgere som fyller 18 år i år, folkeregistrerte nordiske statsborgere og ikke-norske statsborgere med botid over tre år i landet, har stemmerett i lokalvalg. Hver stemme teller like mye, og akkurat din stemme kan bety mer enn du tror. Marginene i lokalvalgene er nemlig små. Ofte står det om svært få stemmer som avgjør antall representanter et parti får inn i kommunestyret eller fylkestinget. 

Rogaland Høyre stiller til valg med dyktige og motiverte kandidater fra hele fylket som ønsker å gjøre en innsats for Rogaland. Vi vil sørge for bedre samarbeid på tvers av både kommune-, fylkes- og partigrenser, skal Rogaland lykkes må vi dra i lag for å få til mer sammen. Vi skal jobbe for landets beste videregående opplæring, satse videre på yrkesfagene og sørge for at flere får fullføre utdanningen sin. Vi skal sørge for bedre veier og et moderne kollektivtilbud som binder fylket sammen. Og vi skal legge til rette for nye og fremtidsrettete arbeidsplasser ved å gi gode og forutsigbare rammer for dem som satser og skaper jobber rundt i fylket. 

I år har du dobbeltstemme. Husk å ta med to stemmesedler! 

Ole Ueland, fylkesordførerkandidat, Rogaland

Leiv Arne Marhaug, ordførerkandidat, Karmøy