Hudfletter norske myndigheter

Skrevet av Jarl Vidar Meling
27.05.2011 07:06 - OPPDATERT 27.05.2011 09:06

Svein Steimler er en av Europa-toppene i et av verdens største rederier; japanske Nippon Yusen Kaisha (NYK). I tillegg er han styreleder i den norsk-japanske shippingventuren Knutsen/NYK. Shippingtoppen deltar denne uken på Norges største shippingmesse, NorShipping, i Oslo. Steimler sier i et intervju med dn.no at norske myndigheter mangler kunnskap om shipping, og at det ikke er myndighetenes fortjeneste at det finne et shippingmiljø i Norge. - Jeg har jobbet ute i 16 år. Man er kun en skipsfartsnasjon i det øyeblikket man forstår hva shipping dreier seg om. I Norge gjør vi ikke det, og vi har aldri gjort det heller. Dette landet har vært styrt av bønder i årtier, og politikerne som har blitt dratt oppover gjennom partiapparatet med liten eller ingen skipsfartstilknytning og muligens mindre internasjonal erfaring. Da er det ikke så vanskelig å forstå at det ikke er fokus på dette. Og bare for å understreke det; jeg har ingenting mot bønder, sier Steimler. Shippingtoppen er sterkt kritisk til måten norske myndigheter beskriver næringen på, og mener myndighetene ikke anerkjenner rederstanden nok. Steimler påpeker at rederne har tatt stor risiko og vært innovative, og hevder shippingtradisjonene og verdiskapningen i Norge ikke hadde vært like sterke uten risikokapitalen til rederstanden. - Det er stor grad av mangelfull kunnskap blant våre styrende organer. De mener at næringen er rike, og de mener at næringen forurenser. Vi sliter med janteloven, og det er den største sykdommen vi har, sier han. Tankreder og verdens rikeste nordmann, John Fredriksen, bor i utlandet. Flere redere med han har tidligere truet med å flagge ut av Norge på grunn av det de mener er dårlige og urettferdige konkurranse vilkår i Norge. Steimler tror det norske redermiljøet hadde sett annerledes ut hvis norske myndigheter hadde lagt forholdene bedre til rette for shippingmiljøet. - Vi ville hatt en vanvittig vekst. Vi hadde tiltrukket oss utenlandske rederier. Se på Singapore, der gjør de det. Se på danskene, de gjør det. Man trenger å legge ting til rette for å få utenlandske rederier til å komme hit, sier Steimler.