Kenneth Halleland, Karmøy AP.

«Høyresidens gråtekoner i eldreomsorgen»

Skrevet av Kenneth Halleland
14.08.2019 10:05

«Representantene til Høyre og FrP i Karmøy fremstår som høylytte gråtekoner når de gråter over rivningen av Skudenes sykehjem i årets valgkamp. Jeg håper ikke velgerne på Karmøy lar seg bevege av gråten.»

MENINGER: Befolkningsfremskrivningene for alle landets kommuner viser at den eldre befolkningen kommer til å øke betraktelig i årene som kommer. Det vil sette eldreomsorgen på prøve. Dagens og fremtidens eldreomsorg er helt annerledes enn da sykehjemmet i Skudeneshavn ble bygget. 

Spørsmålet Høyre og FrP bør stille seg er hvem eldreomsorgen er til for? Den er ikke til for økonomene på rådhuset. Den er ikke til for de pårørende til de eldre og den er ikke til for oss folkevalgte. Den er til for de eldre. Hva er det de eldre sier når de blir spurt om hvor de vil bo sine siste år? Jo, de vil bo lengst mulig hjemme i sitt eget hjem. Derfor blir tilpasning av hjemmet til den enkelte og en god hjemmetjeneste det viktigste i vår moderne eldreomsorg.

Hva når de ikke lenger kan bo hjemme? Det neste trinnet vil da bli å bo i en omsorgsbolig med tilsyn. Dette er for den gruppen eldre som er så preget av alderdom at de har et pleiebehov som gjør at de ikke lenger kan få bo i sine kjente omgivelser hjemme, men som må få en koselig omsorgsbolig med nødvendig tilsyn for en periode. 

Hva når de ikke lenger kan bo i en omsorgsbolig? Trinnet etter en omsorgsbolig vil være en plass på et omsorgssenter og det er for de fleste siste stopp. De som får heldøgnsplass på et omsorgssenter vil være svært pleietrengende. Da trenger de mer pleie enn de kan motta hjemme og i en omsorgsbolig. Nettopp dette er svært viktig og noe som høyresiden har synes å ha glemt. Det vil stille strenge fysiske krav til selve omsorgssenteret.

Da må en ha store nok rom som har takheis som gjør det mulig å flytte beboere fra sengen og inn på badet. En må ha bad som er store nok for å kunne bade beboerne med verdiget og uten at det blir for trangt. En må ha moderne teknologi som gjør at en kan overvåke helsetilstanden til beboerne fra et vaktrom. Dette vil være institusjoner som kompetanse- og utstyrsmessig minner mer om et sykehus enn slik sykehjemmene var da det gamle sykehjemmet i Skudeneshavn ble bygget og satt i drift.

Derfor har Karmøy Arbeiderparti gått inn for å rive det gamle sykehjemmet i Skudeneshavn. Det ville aldri kunne blitt oppgradert til de kravene vi stiller til et moderne omsorgssenter, slik vi har bygget på Vea. Hvorfor skal innbyggerne i Skudeneshavn tåle et dårligere tilbud enn innbyggerne i Vedavågen? For Karmøy Arbeiderparti er alle innbyggerne i kommunen like mye verdt. Derfor vil vi, i motsetning til Høyre og FrP, ha like god eldreomsorg i hele kommunen.

De som skal ha heldøgnsplass på våre omsorgssenter i tiden fremover vil kreve svært mye pleie. Derfor har jeg sammen med mine partifeller i Karmøy Arbeiderparti stemt for det som er det eneste riktige for Skudeneshavn og for innbyggerne i resten av kommunen.

Karmøy Arbeiderparti har gått for en tidsriktig løsning som vil dekke behovet for den krevende eldreomsorgen vi vil møte i tiden som kommer. Det vil vi også gjøre for resten av kommunen. Viktigere enn gråtekoner som har et sentimentalt forhold til et gammelt sykehjem, er å stemme for en god og verdig eldreomsorg! Det er en hjertesak for meg og Karmøy Arbeiderparti.