Holder informasjonsmøte om flyktningene i kveld

Den siste tidens eskalering i flyktningsituasjonen har reist mange spørsmål rundt finansieringen av mottak. Det er, kontrært til enkelte rykter som går, ikke noe kommunen er ansvarlig for å finansiere.

– Det er staten som gir tilskudd til dette. Mottakene er statsfinansiert, i tillegg gis det støtte til de kommunene som blir vertskommuner for flyktninger. Det blir sannsynligvis godtgjørelse for det meste av utgifter. Det vil alltid gå på bekostning av noe, men det er Stortinget som styrer hvor pengene skal tas fra, forteller kommunikasjonsrådgiver i Karmøy kommune, Eivind Jahren (bildet).

– Foreløpig er det planlagt at dette skal tas fra U-hjelpsbudsjettet, det ser ikke ut som at dette skal bli en stor belastning for kommunen, sier Jahren.

Ikke permanent

Mottaket i Kopervik er et akuttmottak, noe som medfører at disse flyktningene kun blir innkvartert her i påvente av plass på egnede ordinære mottak.

– Kommunen tar stilling til hvor mange flyktninger de vil bosette, men det gjelder ikke disse flyktningene. Det vil gjelde flyktninger som har vært gjennom ordinære mottak og fått oppholdstillatelse. De som har kommet nå skal kun være her til det blir plass til dem i et ordinært mottak. Det er et voldsomt press og vi har den samme situasjonen i hele landet. Det kan ta to uker, det kan ta to måneder. Det er helt avhengig av at det er plass til dem et sted. Dette er et forhold mellom staten og selskapet som organiserer mottaket. Hvis de bor i et mottakshus som er godkjent kan ikke vi i kommunen si at de ikke kan bo her, sier Jahren. Flyktningene, som kommer fra Afghanistan, Syria, Jemen, Irak og Kamerun, er ikke garantert et nytt hjem i Norge.

– Det er helt uavklart om disse flyktningene får opphold. En del av kan være reelle asylsøkere, andre er kanskje ikke det. De som ikke har beskyttelsesbehov får ikke opphold. Det er en helt ny situasjon, ulikt noe vi har hatt i Norge tidligere. Dette er akuttplasseringer, mennesker vi ikke har mulighet til å la være å ta stilling til. Vi har et folkerettslig krav til det. Det kommer tusenvis til Finnmark hver uke, det er umulig å få avklart situasjonen deres i øyeblikket de ankommer landet.

Folkemøte

Mange av flyktningene kommer fra land belastet av krig og lovløshet, hvilket kan bety at de har behov for hjelp til helse og eventuelle traumer.

– Der stiller Karmøy med det som er nødvendig. De har lovfestet krav på helsetjenester så lenge de er her. Vi har et klart ansvar for å gi dem nødvendige helsetjenester med tanke på sykdommer og vaksiner, her samarbeider vi med Helse Fonna. Det er ikke helt enkelt, da det er snakk om en del forskjellige språk og behov for tolker. Det er mye som er uklart. Nå vet de som jobber med helse en del om tilstanden til hver enkelt, men vi vet ikke om de kommer direkte fra en traumatisk situasjon, om de har kommet direkte gjennom Russland eller har opphold seg der over lenger tid, sier Jahren. Kommunen kan ikke ta stilling til om det vil komme flere i samme situasjon på sikt.

– Det vet vi ikke nå. Vi ble gjort oppmerksomme på disse forrige lørdag, og de kom på tirsdag. Det er ganske kort responstid. Karmøy kommune har vertskap, men de blir plassert i samarbeid mellom staten og operatørene, sier Jahren. Torsdag 12. november klokken 17.00 vil kommunen avholde et folkemøte på rådhuset i Kopervik. Her vil de orientere om hvordan man best kan hjelpe menneskene som har kommet.

Les mer om:

Karmoynytt