Vikarprest i Karmøy, Sigfred Sørensen.

«Hjelp meg i min vantro»

Skrevet av Sigfred Sørensen
07.03.2021 08:00 - OPPDATERT 08.03.2021 11:59

ANDAKTEN:: Vi er midt i fastetiden, disse ukene før påske. Mange av tekstene som brukes i kirken nå, handler om kampen mellom det gode og det vonde. Denne kampen når sitt klimaks i påsken, der Jesus kjemper for oss og gjennom sin død og oppstandelse beseirer undergangskreftene.

Teksten i dag (Mark. 9, 17-29 - 3) er en underlig historie om en gutt som er fanget av vonde krefter, og en fars omsorg for sin sønn. Vi kjenner ikke så mye til besettelse av vonde åndsmakter i vår kultur, slik gutten i teksten gjorde det og som vi ofte opplevde i vår tjeneste på Madagaskar. Det skal vi være takknemlige for, det er usynlige og utrolige krefter i sving. Men vi kjenner sannelig nok til andre vonde makter som vil binde oss og ødelegge oss, også i vært samfunn.

Jeg har for eksempel sett hvordan alkoholen kan overta styringen på livet til både unge og eldre, og ødelegge arbeidsliv, økonomi og familieforhold. Det starter ofte i det små, og det er jo så akseptert å drikke alkohol at det er nesten tabu å si neitakk. Men det er nødvendig å være klar over farene som lurer i alkoholens kjølvann, og ofte er det barna som får lide mest. 

Men teksten handler også om de gode maktene. En far som ikke kan gi opp sin syke sønn, men bringer ham til Jesus og trygler om hjelp. Slik kan også vi komme til Jesus i vår nød. Og Jesus ser virkelig nøden og griper inn og forvandler livet både til sønnen og faren. Det finnes gode makter som er i virksomhet også i dag! Og det er mange som trenger vår omsorg!

Det er ikke alltid at vår egen tro er så sterk og avgjort. Det var heller ikke troen til faren som vi hører om i dagens tekst. Men det viktigste var at han kom til Jesus, og hans bekjennelse er enkel: Jeg tror, hjelp meg i min vantro!

Det er vel få av oss om hører med til de sterkt-troende. Vi kjenner nok ofte på tvil og uro. Nytter det å be? Hvor er Gud i alt det vonde som skjer? Slik likner vi på faren, og på hverandre. Men Gud spør ikke etter styrken i vår tro. Det eneste som betyr noe, er at vi kommer til Jesus i vår kamp og vår nød, kommer med alt vi bærer på av bekymringer og nederlag.

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, 

før att hjälpa dig i nøden er han der. 

Ser du efter skal du finna att han står der, 

[annonse]
för att lätta alla bördor som du bär.

 

 Sigfred Sørensen,

vikarprest i Karmøy og Haugaland

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.