Killingtjørnkrysset sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Himmelveien»

Skrevet av Kent Olsen
17.02.2019 07:56 - OPPDATERT 17.02.2019 08:56

MENINGER: Tusen takk til SV medlemmet Ståle Pedersen. Når jeg satt i kommunestyresalen sist mandag og hørte orienteringen fra statens vegvesen om den nye innfartsveien til vestsiden av Karmøy ble jeg oppriktig glad. Hvorfor?. Over lang tid har jeg nå hørt og lest om denne veien. Søppelbøtta mi på PC-en er stappfull av visvas, svada, konspirasjonsteorier, halvsannheter, hets og hat. Nå skulle endelig fagfolkene få lov til å komme med sitt. Hobbyjurister, hobbyornitologer, hobbybønder, hobbymiljøvernere og hobbypolitikere har lenge nok fått boltre sin misnøye mot utviklingen. Det jeg hørte gjorde meg meget oppløftet. På punkt etter punkt ble motstanderne avkledd. Argument etter argument ble tilbakevist. Ja, en stund syns jeg faktisk synd i disse som er i mot at innbyggerne på vest og sør Karmøy skal ha samme standard på  vei som store deler av kongeriket Norge. Når jeg så fikk se animasjonsfilmen så jeg at dette vil bli meget bra. I innlegget mitt sa jeg at det var nesten som en smugtitt inni himmelen. I himmelen er det gater av gull. Veien til himmelen derimot Ståle Pedersen, som jeg ikke snakket om, er smal og kronglete og ikke gullbelagt. Kan kanskje sammenlignes med fylkesvei 47 på Karmøy. Mange hindringer, fartsdumper, rundkjøringer, lyskryss, inn og utkjøringer. Så har jeg også skaperverket i tankene mine. Skaperverket er ikke bare fugler, mark, gress, lyng og vann. Mennesket er også en del av skaperverket. Barn og voksne som ferdes langs farlige veier er også skapt. Derfor vil denne veien være til nytte for skaperverket. Og det vil være bra for miljøet. Tenk på alle bilene som slipper å stå å vente på grønt lys i sentrum av Åkra, all eksosen vi da blir kvitt. Hvor mye enorme mengder dyrka areal blir lagt under asfalt Ståle?

Jeg har nå kjørt denne filmen mange ganger, blir mer og mer imponert. Og vet du hva jeg så når jeg kjørte filmen for sjette eller syvende gang Ståle? Jo, ovenfor mariaskogen så jeg det nye kulturhuset på Karmøy, stige frem nesten som et tempel. Så denne veien vil gi innbyggerne på Karmøy mange fordeler.

Derfor ber jeg sammen med deg Ståle, Gud hjelpe oss alle.

Yngve Eriksen, Kommunestyrerepresentant Karmøy Krf.

Les alt om:

Meninger Karmoynytt