Seksjonssjef plan og forvaltning, Ivar Thorkildsen.

Hersker usikkerhet rundt Veakrossen – Flyplassvegen

Skrevet av Kent Olsen
07.06.2019 13:49 - OPPDATERT 07.06.2019 18:06

Innsigelse, økonomi og manglende takstøkning setter det største prosjektet i Haugalandspakken i fare.

SAMFERDSEL: – Da kan vi gå over på et av prosjektene som sannsynligvis ligger ganske dårlig an, innledet prosjektleder i Haugalandspakken, Henry Damman innlegget om Veakrossen – Flyplassvegen.

Haugalandspakken sliter som kjent med økonomien grunnet manglende takstøkning. I tillegg har Fylkesmannen fremmet innsigelse på alle punkter.

– Slik saken står akkurat nå vil det være vanskelig å få realisert noe innen kort tid, forteller ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen, til Karmøynytt.

– Det er 1,5 år siden vi sendte en sak fra Haugalandspakken til samferdselsministeren og til Veidirektoratet der en ber om at det fremmes sak i Stortinget så fort som overhode mulig i forhold til økning av bompengesatsen i Haugalandspakken. Så langt har ikke saken blitt fremmet, og ministeren har svart på spørsmål om at saken ikke kommer opp før valget. Dette er et usikkert prosjekt og jeg beklager det. Omkjøringsveiprosjektet er første etappe på å utbedre veiutfordringene vi har i Karmøy. For oss hadde det vært naturlig å videreføre det prosjektet med den etappen som går fra Veakrossen til Helganesveien. Det tar nok litt lengre tid enn vi hadde håpet på, så nå er det full realisering for omkjøringsveien, sier Nilsen videre.Ordfører Jarle Nilsen på fredagens møte.

Håper på sak om omkjøringsveien i neste kommunestyremøte 

Mandag fremmet Fylkesmannen en innsigelse på en trase av omkjøringsveien fra Åkra Sør – Veakrossen.

– Den tar vi selvfølgelig på største alvor ved at Statens Vegvesen har satt nødvendige ressurser på dette. Våre folk i Karmøy kommune har også begynt å jobbe med dette. Vi håper på et avklarende møte med Statens Vegvesen innen rimelig kort tid for å finne utav hvilke muligheter det ligger for å løse innsigelsen, sier Nilsen videre, og håper å få en sak klar til kommunestyret 1. juli.

Da er det disse alternativene som er mulige.

– Det er mulighet til å innfri innsigelse og ta arbeidet og kostnaden det medfører, eller vi kan gå i mekling, eller så kan saken sendes til departementet. Vi får se hva som blir løsningen, men her er det viktig å få fagetaten i aktivitet og prat, fortsetter Nilsen.

Haugalandspakken har vurdert 10 ulike løsninger på den traséen som Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot, der en tunnel eller miljøkulvert er tema.

Anslaget ligger på rundt 210 millioner kroner for en tunnel.

– I forslaget som Statens Vegvesen så langt har hatt så har de foreslått denne skjæringen som både er grei i forhold til naturhensynet, beste løsning i forhold til økonomien og som også har en støyskjermende effekt. Vi får se hva det ender uti, sa Nilsen.

Tok opp leserbrev

Styringsgruppa tok også opp problematikken med leserinnlegg som inneholder krasse beskyldninger og faktafeil.

– Det går innover meg og mine medarbeidere som gjør en kjempejobb. Vi blir gjerne kritisert på fakta, men det som kommer frem er nesten litt langt over grensen. Det er mye faktafeil og påstander som vi prøver å forklare. Det går utover mine medarbeidere, sa Thorkildsen. 

Nilsen liker at det er engasjement rundt forskjellige saker, forstår fagetaten.

– Det er flott at det er engasjement rundt dette, men det er noen i fagetatene både i Statens Vegvesen og i kommunene som føler seg litt ille berørt fordi de ikke har mulighet til å kunne svare dette. Når det går på deres integritet og kompetanse og når det stilles tvil rundt formålet rundt dette så forstår jeg at de blir lei seg og legger dette på seg, sier Nilsen.

– Vi som folkevalgte har valgt ette selv å være i det offentlige søkelyset. Vi skal nok ha en høyere terskel rundt dette, men som fylkesordfører sier så har vi et arbeidsgiveransvar for folk som jobber med dette. Da må vi følge saken opp på en god måte, fortsetter han. 

– Vi har gjort det vi kan for å komme med fakta og opplysninger. Vi har gjort det vi kan for å fortelle om historikken i saken og vise til hvor det er dokumentasjon og det har vært flere folkemøter og informasjon nettopp for at folk flest skal kunne sette seg inn i saken. Da er det beklagelig at det er noen som bruker all den informasjonen til å vri og vrenge på ting og rett og slett kommer med utsagn som ikke er korrekt i forhold til faktagrunnlaget, avslutter Nilsen.Møte i styringsgruppen.