Her vil ABR-senteret drive videregående skole

Av: Ådne Bratthammer

- Dette vil være et utdanningstilbud til personer som har fullført rusbehandling. På denne måten kan de få en god yrkesutdanning, som samtidig virker som flott ettervern. Vi kan også ta i mot elever med andre typer handikap, sier daglig leder for stiftelsen, Halvor Hansen.

Hauge skole passer godt

- Hauge skole passer utmerket til våre planer. Der er det meste allerede på plass, selv om vi selvfølgelig  må supplere noe - og kanskje bygge litt om. Første året ser vi for oss å kunne starte med grunnkurs Vg1 for én klasse, og så følge opp med Vg2 og Vg3 de neste årene. Vi vil starte med fagutdanning innen bygg og anlegg, men ganske raskt etterpå kan det bli aktuelt å utvide med kokk- og servitørfagene. Selv om vi ikke får kjøpe Hauge skole går vi videre med disse planene. Det fins nok andre aktuelle bygninger også, men neppe noen som passer oss så godt, sier Hansen.

Skole er fint ettervern

- I rusomsorgen har det dessverre i mange år vært bevilget altfor lite ressurser til både behandling og ikke minst til ettervern. Mange har ventet i kanskje et helt år på behandling. Når den er avsluttet blir mange satt direkte på gaten - nesten uten oppfølging. Oftest går dette galt. Svært mange har liten eller ingen utdannelse, og risikoen for at de ender tilbake til rusen er stor. Et skoletilbud med oppfølging er flott ettervern; altså midt i blinken for slike personer, mener Halvor Hansen.

Få tilbud i Norge

Det er svært få tilsvarende skoletilbud her i landet. Hansen kjenner bare til Østerbo videregående skole i Halden, som har drevet i over ti år med fire fagutdannelser, inkludert bygg og anlegg.

- Vi besøkte dem nylig, for å få kunnskap om deres erfaringer. De har drevet godt og kan vise til meget gode resultater; også når det gjelder eksamenskarakterer. Vi har også god kontakt med Kristne Friskolers Forbund (KFF), som er interesseorganisasjonen for omkring 130 kristne friskoler av forskjellig slag i Norge. KFF vil hjelpe oss med søknaden om skoleoppstart, forteller Hansen.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Konkurrerer ikke

Formannskapet i Karmøy har satt som betingelse at skolen ikke skal selges "til virksomhet som konkurrerer med kommunens virksomhet." Enkelt sagt betyr det at en privat skole ikke får kjøpe Hauge skole hvis dette medfører at grunnskoleelever flytter over til den private - fordi statstilskuddet til kommunen da reduseres tilsvarende.

- Jeg kan ikke se at opplegget vårt vil konkurrere med kommunal skolegang, fordi det ikke er kommunen som driver de videregående skolene, mener Halvor Hansen.

Finpusser søknaden

ABR-senteret finpusser nå søknaden til Utdanningsdirektoratet om godkjenning og driftstilskudd. Fristen er 1. februar neste år - og direktoratet har et helt år på seg å svare. Avgjørelsen kan komme tidligere - og Hansen har godt håp om å få godkjenning.

- I mellomtiden vil vi planlegge med skolestart i august 2017. Kanskje kan vi begynne med kokk- og servitørutdanningen samtidig. Jeg tror ikke det blir vanskelig å skaffe gode lærere. Vi har allerede en god del forespørsler fra lærere til vår vanlige virksomhet, forteller han.

Spent på kommunens holdning

- Den første milepælen blir hvordan kommunen vurderer salget av skolen; om vi har rimelig sjanse for å komme i betraktning. ABR-senteret har ikke en svulmende kasse, men vi sitter på store bygningsmessige verdier på Karmøy og på Juvåsen i Sand. Vi må nok låne, men vi regner med at driften vil gå greit med statlige tilskudd, sier daglig leder Halvor Hansen.

Les mer om:

Karmoynytt