Her kommer «Rabinowitzplassen». Her med leder i Friluftsrådet Vest, Oddvin Øvernes og kunstner Kirsten Vikingstad Storesund.

Her kommer «Rabinowitzplassen»

Skrevet av Kent Olsen
25.02.2019 11:05 - OPPDATERT 25.02.2019 12:05

ÅKRA: Friluftsrådet Vest og Karmøy kommune har gått sammen om å reise et kunstverk på Åkrasanden, og det nylig opparbeidede området har fått navnet «Rabinowitzplassen», til minne om den polske immigranten Moritz Rabinowitz.

Kunstverket er laget av Torvastad-kunstneren Kristen Vikingstad Storesund fra Formbar, og heter «Tid».

– Jeg prøvde å se på kvaliteten av glass, hva det materialet kan. Det er optisk, så jeg begynte å lage linser for å vri virkeligheten og forstå at jeg skal være tilstede akkurat her, forteller hun om kunstverket som er 180 centimeter høyt og skal se ut som en livbøye.

– Det er en interaktiv skulptur som vrir virkeligheten av det en ser. En ser det opp-ned. Og den er satt i en sånn høyde at hvis barn skal oppleve den så må foreldrene være interaktive med ungene for at de skal få samme opplevelse. Det er en skulptur som en kan betrakte alene like mye som i en større gruppe, forklarer Storesund videre.

Kunstverket som skal plasseres på Åkrasanden. Foto: Kirsten Vikingstad Storesund.

Synes det er spennende

Leder i Friluftsrådet Vest, Oddvin Øvernes, kjenner til historien til Rabinowitz og hans engasjement for området Åkrasanden.

– Han hadde jo en tanke om å gi tilgang til sjøen og stranden for allmennheten. Folk skulle komme ned hit og drive friluftsliv. Det er jo litt i ånden til Friluftsrådet – at en skal ha tilgang til friluftsliv, så vi syntes dette var en veldig spennende idé da vi hørte om denne livbøyen som Kirsten har laget. Det er jo mange andre livbøyer her på Åkrasanden, men det å sette kunst i et slikt perspektiv og på en sånn plass synes vi er med på å berike og heve standarden og opplevelsene her på Åkrasanden, sier Øvernes.

«Rabinowitzplassen» vil komme der det nylig har blitt oppgradert ledningsnettet. Nå skal en se videre på om en kan få gjort det universelt utformet, samt nye infotavler og skilt.

Blir en tilleggsverdi

Reiselivskoordinator Camilla Vandvik tror at kunstverket vil bli en tilleggsverdi på en av Karmøys hovedattraksjoner, og ikke minst få frem historien til Rabinowitz.

– Det er å markere den viktige historien hans. Han eide faktisk helt opp til fylkesveien her, sier hun, og forteller videre at kommunen er opptatt av at en får tilgjengeliggjort kunsten i det offentlige rom.

Vandvik forteller at initiativet til å markere Rabinowitz på Åkrasanden kom fra Egil Guthormsen fra nærmiljøgruppen Vestsiå.

– Vi hadde et utkast klar til infotavle som inngår i natur- og kulturstien fra Åkra til Ferkingstad allerede i fjor, men valgte å vente for å se på muligheter for å gjøre mer utav hans tilknytning til området. Nå får vi markert dette på en ypperlig måte.

Kulturrådgiver Astrid Havn Tranøy forteller videre at kommunen holder på med å lage retningslinjer for satsing på kunst i det offentlige rom.

– Dette er mer en start – en mulighet for å prøve å få mer moderne kunst ut til publikum. Det er veldig unikt å ha det her på Åkrasanden, der det går så mange folk forbi. Det er jo et viktig kriterium for å sette ut kunst – at flest mulig får oppleve det, sier Tranøy.

For prosjektet har det vært nedsatt en kunstkomite, og de har også fått en kunstkonsulent fra Rogaland Kunstråd med.

– Det som er spennende er jo at det er en ung, lokal og kvinnelig kunstner som er aktiv i dag og bruker en symbolikk som passer så utrolig godt til Åkrasanden, sier hun.

Kunstverket og plassen vil avdukes i forbindelse med Blått Flagg-arrangementet 2. juni i år.

«Tid» av Kirsten Vikingstad Storesund.

Les mer om:

Kultur Karmoynytt