Leserinnlegg:

Helsesektoren en kasteball i valgkampen


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Hver gang det er valg er helse og omsorg et hett tema. Årets kommunevalg er intet unntak.

Alle partier forteller hvordan de skal løse utfordringene som er i helse- og omsorgssektoren. Løsningen innebærer som regel effektivisering av tjenester og økte tilskudd.

I løpet av sommeren har Karmøy Høyre besøkt alle sykehjemmene i kommunen. Her har vi fått møte ansatte, beboere og pårørende. Tilbakemeldingene fra pårørende og beboerne er at de ansatte gjør en flott jobb med de ressursene de har til rådighet. Inntrykket man får gjennom media og den politiske debatten er et annet. Det er helt klart forbedringspotensialer som bør tas tak i, men de utfordringene må vi som politikere løse sammen med de ansatte. Det er ikke de ansattes skyld at det er lav grunnbemanning eller at det ikke er nok sykehjemsplasser. Det er et politisk ansvar å sørge for at helse og omsorgssektoren har de ressursene de trenger for å kunne gi et verdig helse og omsorgstilbud til innbyggerne i kommunen. 

De ansatte fortjener anerkjennelse for den jobben de gjør. De fortjener å bli sett og satt pris på. Det er utrolig viktig for at de skal holde motivasjonen oppe i en tøff hverdag med lav grunnbemanning og høyt sykefravær. 

Det er svært uheldig at ansatte i helse og omsorgssektoren blir skyteskiver for politikere og media. Om dette forsetter risikerer vi å miste de fantastisk faglige og kompetente ansatte vi har i dag, og vi vil få et stort problem med å rekruttere faglig og kompetent personell for fremtiden. 

Vi må løfte tonen i debatten. Hvis vi skal få til endringer, må vi spille på lag. Da er det ikke politikere mot administrasjonen, men politikere og administrasjonen sammen. Skal vi forbedre dagens og håndtere fremtidens behov, må vi finne løsninger sammen, løfte opp helsesektoren og heie på dem som gjør den viktige jobben.

Vi i Karmøy Høyre vil jobbe for at det skal være attraktivt å jobbe i helse- og omsorgssektoren i Karmøy kommune, og de skal bli verdsatt for jobben de gjør. Vi trenger alle de fantastiske faglige og kompetente menneske vi har i dag, og vi trenger å rekruttere faglig og kompetent personell for fremtiden. 


Line Vatland & Magnus Dahle